Правила прийому


Оприлюднено Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2023 році, розроблені Приймальною комісією університету та затверджені Міністерством освіти і науки України.

У Правилах прийому до університету міститься інформація про строки та порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо.

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ: МОН ВНЕСЛО ЗМІНИ ДО УМОВ ПРИЙОМУ

Правила прийому 2023

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2023 році на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  

Додаток 3. Перелік фахових вступних випробувань для вступу на навчання у 2023 році для здобуття ступеня магістра осіб, які здобули ступінь бакалавра, фахові іспити та терміни навчання

Додаток 4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка 

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200

Додаток 7.1. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2023 році (для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)

Додаток 7.2. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2023 році (для іноземних громадян та осіб без громадянства)

Додаток 8. Положення про апеляційні комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Додаток 9. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Детальна інформація щодо Вступної кампанії 2023

Факультет геології, рекреації і туризму на сайті «Абітурієнт Каразінського університету»

До  Університету  приймаються  громадяни  України,  іноземці, а також  особи  без громадянства, які проживають на території  України  на законних  підставах, мають відповідний  освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом  до Університету  на  всі ступені та освітньо-кваліфікаційні  рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

Телефон приймальної комісії факультету +380933001258