Про факультет


Сьогодні факультет має значний науково-педагогічний потенціал. Навчальний процес забезпечують викладачі найвищої кваліфікації, справжні фахівці, закохані у свою справу. На п’яти кафедрах факультету працюють 18 докторів наук, професорів, 28 кандидатів наук, доцентів.

Факультет активно співпрацює з 8 університетами дальнього зарубіжжя і більш ніж 20 вищими навчальними закладами Білорусі, Молдови та інших країн СНД. Укладено угоди з Манчестерським (Велика Британія), Познанським (Польща), Сучавським (Румунія) та Асьютським (Єгипет) університетами про обмін студентами, згідно яких кращі студенти відряджаються на короткочасне навчання та проходження практик за кордоном. Також ведеться активне співробітництво з туристичною компанією TEZ TOUR, за умовами якого студенти мають змогу проходити стажування в Туреччині (м. Анталья).

Навчальні і виробничі практики проводяться в Карпатах, Києві, Львові, Сумах, Запоріжжі, Полтаві, Умані, на Закарпатті, на Харківщині та за кордоном. Теоретична і практична підготовка студентів доповнюються навичками науково-дослідної роботи, яких вони набувають, беручи участь у науковій роботі кафедр.

Випускники факультету одержують направлення на роботу в науково-дослідні інститути, геолого-розвідувальні та пошукові установи, проектно-вишукувальні організації, підприємства та фірми, що займаються зовнішніми економічними зв’язками та плануванням соціально-економічного розвитку, а також середні і вищі навчальні заклади для викладання географії.

На факультеті активно розвивається студентське самоврядування, зокрема ефективна робота студентського наукового товариства факультету (про що свідчить популяризація наукової діяльності та більше число студентів, залучених до наукових досліджень), студентської ради факультету (активна участь в університетських заходах та організація факультетського дозвілля), профспілкового комітету факультету (інформованість студентів про можливі знижки на відпочинок, відвідання закладів культури та інші можливі привілеї).

У листопаді 2014 році факультет був перейменований в "Факультет геології, географії, рекреації і туризму".

Підготовку студентів на факультеті здійснюють 5 кафедр:

1. Кафедра геології (наукові напрями: морфологія, мікроструктура, палеобіогеографія, палеобіоге-охімія безхребетних та наннопланктону MZ+KZ України, СНГ, світу; науковий геологічний туризм);

2. Кафедра мінералогії, петрографії та корисних копалин (наукові напрями: вивчення геологічної будови, літології, мінералогії та геохімії вугленосних формацій України, Росії, Польщі, Чехії і вивчення унікальних мінеральних утворень у вугільних покладах Донбасу; вивчення геологічної будови нафтога-зових родовищ та їх розробка; вивчення евапорітових родовищ корисних копалин України);

3. Кафедра гідрогеології (наукові напрями:дослідження процесів формування підземних вод, тра-нсформації хімічного складу підземної гідросфери, порушення її режиму під впливом антропогенних факторів, забруднення підземних вод ї його попередження, інженерний захист споруд та територій, управління режимом підземної гідросфери);

4. Кафедра фізичної географії і картографії (наукові напрями: проблеми безперервної географічної освіти, туристичного краєзнавства, розробка наукових основ еколого-природоохоронного, освітянського і комплексного тематичного картографування та географо-меліоративний моніторинг);

5. Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства (наукові напрями: світове господарство та регіональна економіка, розміщення продуктивних сил та регіонознавство, екскурсознавство та рекреаційна діяльність, дослідження соціальної сфери Харківського регіону, теоретико-методологічні та прикладні аспекти стійкого розвитку).