Випускники факультету


Харкiвський геолог - завжди молодий, завжди в строю, завжди геолог.

Випускники факультету Валентина та Дмитро Зайченки розповiдають про свiй шлях в геології.

 

Кустурова Олена Валеріївна

Рік випуску: 2001

Кафедра геології

Місце роботи: Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз)

Посада: провідний науковий співробітник відділу техніки та технології буріння УкрНДІгазу, кандидат технічних наук з буріння нафтових і газових свердловин, член-кореспондент Української Нафтогазової Академії

Досягнення: Співавтор 35 деклараційних патентів України і Росії та 25 друкованих праць. Має відзнаки Державного департаменту інтелектуальної власності, Харківської обласної ради товариства винахідників і раціоналізаторів в номінації «Молоді винахідники Харківщини» 2007 і 2008 року, є дипломантом обласного конкурсу «Молодий науковець 2007 року» і стипендіатом іменної стипендії Харківської обласної державної адміністрації 2008 р., номінантом конкурсу «Кращий винахід 2008 року», номінантом конкурсу «Кращій винахід в галузі 2008».

Цитата: "Роки навчання залишили тільки теплі спогади…Звичайно, кожен хто приходить вчитися на геофак, знаходить тут щось своє. В моїй пам'яті назавжди закарбувалось відчуття «живого Каменю». На протязі міліонів і міліардів років наша природа створювала мінерали та гірські породи, вивчати їх, відрізняти, розуміти, розглядати під мікроскопом завжди було надзвичайно цікаво."


Волосник Євгеній Євгенійович

Рік випуску: 2004

Кафедра геології

Місце роботи: Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз)

Посада: начальник Геолого-тематичного центру

Цитата: "Професіоналізм викладацького складу, найширше коло наукових, культурних, світоглядних інтересів, весь спектр багатого на враження студентського життя, все це - мій Університет. Упевнений, наш вуз буде процвітати, буде випускати в світ світлі уми, дарувати радість повноцінного життя, до якої завжди прагне людська натура. І, думаю, кожен хто тут навчався, в своїй душі залишиться назавжди студентом рідної Альма-матер. Низький уклін всім людям, створившим його минуле, утворюючим сьогодення і майбутнє."


Безрук Катерина Олександрівна

Рік випуску: 2006

Кафедра гідрогеології

Місце роботи: Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз)

Посада: старший науковий співробітник відділу геолого-промислових, гідрогеологічних та газогеохімічних досліджень, кандидат геологічних наук

Цитата: "З 2006 по 2009 роки навчалась в очній аспірантурі ХНУ імені В.Н. Каразіна. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді Д 35.152.01 в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України на тему “Геохімія ртуті у підземних водах геологічних структур північно-західної частини Донецької складчастої споруди”, за спеціальністю 04.00.02 – геохімія. У 2013 році отримала диплом від НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ для молодих вчених за роботу “Геохімія ртуті у підземних водах геологічних структур північно-західної частини Донецької складчастої споруди”.Я досить часто згадую навчання в університеті і те чому саме на цей факультет я вирішила вступити. Вибрала я цей факультет і цю спеціальність не випадково, а тому, що мене завжди захоплювала «романтика» геологічного життя. Навчання в університеті виявилось досить цікавим та пізнавальним і дало мені «квиток у життя». Очну аспірантуру я також прирівнюю до спогадів про університет. Бо саме коли в мене була викладацька практика, я вимагала від себе бути викладачем який розуміє кожного студента і намагається його зацікавити у вивченні предмета. Університет навчив постійно бути в тонусі, бо рух це життя."


Сипавін Валентин Вікторович

Рік випуску: 2005

Кафедра фізичної географії та картографії

Місце роботи: Нацiональний унiверситет цивiльного захисту

Посада: викладач курсiв рятувальної та спецiальної пiдготовки

Досягнення: Вiце-чемпioн свiту 2013, бронзовий призер Чемпiонату Європи 2012, бронзовий призер Кубка Свiту 2013 з льодолазiння, чемпiон та призер (4 рази) України з альпiнiзму. Сходження: пiк Ленiна (7134), Мак-Кiнлi (6194) (США), Ельбрус (5642), Монблан (Францiя), Маттерхорн (Швейцарiя)), Казбек (Грузiя), Демавенд (Iран).

Цитата: "Хоча нині професійна діяльність напряму не пов’язана саме з фахом географа, однак Університет завжди згадується з теплотою, він дав незабутні роки навчання та гарну основу на все життя – комплексні географічні знання та розуміння життєвих цінностей. Особливо згадуються наші географічні практики, а також – вимогливість наших викладачів, водночас із завжди доброзичливим ставленням до студентів."


Ткаченко Олена Володимирівна

Рік випуску: 2002

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Місце роботи: секретарiат Комiтету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки Верховної Ради України

Посада: старший консультант

Цитата: "Навчання у Харківському національному університетi імені В. Н. Каразіна дає неоцiненнi знання, дозволяє розвивати свої аналітичні, лідерські та командні якості. Особисто для мене отриманi знання та навички дали змогу без перешкод вiдразу, пiсля закiнчення навчання в університетi, потрапити на стажування, а згодом i на державну службу до Верховної Ради України. Знання, отриманi на кафедрi у студентські роки, а також під час навчання в аспiрантурi та здобутi пiсля отримання другої вищої освiти (за юридичним напрямком) дають розумiння багатьох процесiв, якi вiдбувалися та тривають у полiтичному та соцiально-економiчному життi нашої держави, дають зробити свій відчутний внесок у законотворчий процес країни. Унiверситет – це не тільки декції, практичнi і семiнарські заняття, але й нові друзі, зв’язок з якими залишається на довгі роки після навчання."


Самойлов Віталій Вікторович

Рік випуску: 1998

Кафедра гідрогеології

Місце роботи: Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз)

Посада: зав. сектору гідрогеологічних та газогеохімічних досліджень, у 2010 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю гідрогеологія

Цитата: "Фундамент моєї наукової праці було покладено в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Я дуже вдячний усьому викладацькому складу за ті знання, які вони нам давали у непрості 90-ті роки. Після закінчення Університету коли на роботі виникали складні питання завжди можна було звернутися на кафедру за кваліфікованою консультацією."


Шморг Яніна Станіславівна

Рік випуску: 1999

Кафедра мінералогії, петрографії та корисних копалин

Місце роботи: ДП «Укрнаукагеоцентр» (м. Полтава), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Посада: геолог 1-ї категорії (ДП «Укрнаукагеоцентр», стаж роботи геологом – 13 років); доцент кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин з 2014 р.

Цитата: "Харківський національний університет є «Альма матер» і мене і моїх батьків, які закінчили геолого-географічний факультет в 1979 р. З повагою, любов’ю та вдячністю я згадую роки студентства і своїх викладачів, завдяки яким в мене є і освіта, і робота і надія на те, що мої діти теж будуть студентами цього університету."


Шуканов Павло Васильович

Рік випуску: 1993

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Місце роботи: Полтавський університет економіки і торгівлі

Посада: доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, доктор географічних наук

Досягнення: є автором і співавтором 7 монографій та понад 80 наукових і науково-методичних публікацій. Основні напрями наукової та педагогічної діяльності: сакральна географія, політична географія, геополітика і геоекономіка, глобалістика, актуальні питання стратегії сталого розвитку та загальнопланетарного управління в контексті вивчення особливостей трансформації суспільно-географічних систем і формування глобального цивілізаційного простору.

Цитата: "Після закінчення з відзнакою Харківського державного університету отримав кваліфікацію географа, викладача географії, спеціалізація – економічна та соціальна географія. У процесі навчання в університеті здійснилася моя мрія стати фахівцем у сфері географії та реалізувати свої здібності у викладацькій діяльності. Цьому сприяли багато викладачів кафедри, які привчали нас не просто до формального сприйняття інформації, а до творчого переосмислення отриманих різноманітних знань. Особливо важливу роль у моєму становленні як географа і вченого відіграли такі наставники як д. геогр. н., проф. А.П. Голіков, д. геогр. н., проф. К.А. Нємець і к. геогр. н., доц. Ю.П. Грицак. Завдяки фундаментальній університетській освіті і за підтримки колективу кафедри я отримав можливість успішного здійснення професійної діяльності та гармонійного розвитку як особистості."


Воробйов Сергій Вікторович

Рік випуску: 2007

Кафедра гідрогеології

Місце роботи: ТОВ "ПІ Трансюжстройпроект"

Посада: провідний геолог відділу вишукувань

Досягнення: співавтор наукової монографії «Метаморфічні і метасоматические комплекси Приазов'я і Південного Донбасу. З 09.2003 по 03.2013 обіймав посаду Головного геолога ДПІ НДІ «Укренергомережпроект».

Цитата: "Вважаю ХНУ ім. В.Н. Каразіна одним з кращих Університетів Європи. Якісна освіта, розвинена навчальна база, досвідчений викладацький склад, багатогранність спеціальностей і напрямків, багаторічні традиції навчання роблять його кращим ВНЗ для здобуття вищої освіти та наукової діяльності."


Сойма Роман Йосипович

Рік випуску: 1997

Кафедра мінералогії та петрографії

Місце роботи: Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз)

Посада: зав. відділу вторинних технологій розробки нафто-газоконденсатних родовищ

Досягнення: автор проектів розробки багатьох нафтогазових родовищ України, провідний фахівець з впровадження вторинних ресурсозберігаючих технологій видобутку вуглеводнів.

Цитата: "Моє навчання в університеті припало на непрості часи «дев’яностих» - часи, коли викладачі, як і ми, тодішні студенти, в матеріальному плані виявились найбільш незахищеними. Але, незважаючи на всі труднощі, вони змогли дати нам глибокі знання, розкрити наш потенціал і підготувати справжніх спеціалістів, за що я їм дуже вдячний. Мені пощастило слухати лекції і проводити практичні заняття у знаних викладачів-науковців, корифеїв вітчизняної геологічної школи, які були, є і будуть справжніми легендами геофаку. Незайвим підтвердженням високого рівня освіти, отриманої під час навчання, є той факт, що більшість моїх колишніх однокурсників на даний час займають провідні посади на підприємствах нафтогазової та суміжних галузей."


Аксьонов Вадим Вячеславович

Рік випуску: 1997

Кафедра мінералогії та петрографії

Місце роботи: Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз)

Посада: завідувач відділом розробки та експлуатації газових і газоконденсатних родовищ

Досягнення: брав участь в обґрунтуванні оптимальної стратегії розробки більш ніж 70 газових родовищ східного регіону України, розробив рекомендації щодо подальшого розбурювання таких великих родовищ газу, як Кегичівське, Єфремівське і т.д., є співавтором «Програми по стабілізації та збільшення видобутку вуглеводнів на період 2012- 2020 рр. », « Концепції компанії «Укргазвидобування» по стабілізації видобутку газу на період 2012-2017 рр. » і т.д.

Цитата: "Університетські роки були одними з найяскравіших в моєму житті: тут я зустрів відмінних друзів і, звичайно, відмінних викладачів. Я безмежно вдячний своїм вчителям за їх самовіддану працю, за любов до своєї справи, яку вони прищепили всім нам, за те, що вчили вірити в свої сили. Я також дуже вдячний університету за ту неповторну атмосферу, яка панує в його стінах і завдяки якій росла наша тяга до знань. Бажаю своєму улюбленому університетові побільше допитливих абітурієнтів, талановитих студентів і, звичайно, процвітання!"


Нємець Дмитро Костянтинович

Рік випуску: 1994

Кафедра гідрогеології

Місце роботи: Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз)

Посада: старший науковий співробітник відділу ДП ГГІ, кандидат геологічних наук

Цитата: "Студентські роки завжди згадуються з задоволенням, і вже тим більше - якщо вони були проведені на геолого-географічному факультеті! Геологічні практики в різних куточках СРСР, походи та маршрути в різні погодні умови ... відслонення, гірські річки ... пісні під гітару біля костра - молодість і романтика ... все це було, спасибі тобі, рідний універси-тет, рідний геофак! Довелось навчатися премудростям у корифеїв геологічних наук - нині покійних М. С. Зінов'єва, В. Н. Воєводіна, І. К. Решетова, С. І. Шуменко, А. Н. Васильєва, живих, і продовжують свію нелегку педагогічну працю - П. В. Заріцького, В. А. Терещенко, Ф. В. Чомко та інших. Отримані знання стали основою, базою на якій будується моя професійна робота в УкрНДІгаз. Не випадково в стінах інституту природних газів успішно трудяться випускники геофаку ХНУ, і з кожним роком їх стає все більше і більше."


Солонцевой Сергій Миколайович

Рік випуску: 2004

Місце роботи: Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз)

Посада: cтарший науковий співробітник

Цитата: "Харківський Національний Університет ім. В.Н. Каразіна – один з найстаріших, найкращих та великих вузів України. В ньому навчається понад 14 000 студентів, яким дають свої знання більше ніж 2000 викладачів (300 з яких, – професори і доктори наук). На цей час в Харкові більшість вищих навчальних закладів є «університетами», насправді такого звання гідний тільки один! В період 1999-2004 рр. мені теж пощастило навчатися в стінах цієї Альма матір, чим я насправді пишаюсь. Дуже вдячний своїм викладачам за навчання, за ту мудрість і знання, які вони передали і продовжують передавати кожному студенту. Низький поклон вам, мої любимі викладачі кафедри геології і кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин і всього геолого-географічного факультету."


Загороднов Андрій Володимирович

Рік випуску: 1991

Місце роботи: Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз)

Цитата: "Працюю в УкрНДІгаз (Український науково-дослідний інститут природних газів), відділ дослідження гірських порід та підрахунку запасів газу. Приймав участь у відкритті Ульянівського та Кобзівського родовищ. Виражаю велику вдячність всьому викладацькому складу факультету."