Ліцензійні умови


Бакалаври

Тимчасовий стандарт вищої освіти України. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 106 Географія

Освітня програма «Географія» підготовки бакалавра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Географія рекреації та туризму» підготовки бакалавра за спеціальністю 106 «Географія»

Додаток 3 - ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 4 - ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 5 - ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 106. Географія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Додаток 6 - ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 7 - ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Географія»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Географія рекреації та туризму»

Ліцензійна справа Спеціальність 014.07 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ) Перший (бакалаврьский) освітній рівень

Ліцензійна справа Спеціальність "126" lнформацiйнi системи та технологiї Перший (бакалаврьский) освітній рівень

Освітньо-професійна програма Геоiнформацiйнi системи та технологiї в теритррiальному управлiннi першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю "126" lнформацiйнi системи та технологii з галузі знань "12" Інформаційні технології Кваліфікація Бакалавр iнформацiйних систем та технологiй

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану спеціальності "126" Інформаційні системи та технології першого (бакалаврьского) освітнього рівня спеціалізації Геоінформаційні системи та технології в територіальному управлінні, освітня програма Геоінформаційні системи та технології в територіальному управлінні денної форми навчання

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН за спецiальнiстю "126" lнформацiйнi системи та технологii за освітньо-професійною програмою Геоінформаційні системи та технології в територіальному управлінні з галузі знань "12" Інформаційні технології Кваліфікація Бакалавр iнформацiйних систем та технологiй денної форми навчання


Магістри

Освітня програма «Географія» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Картографія, ГІС і ДЗЗ» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Географія рекреації та туризму» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Економічна та соціальна географія» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Додаток 3 - ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 4 - ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 5 - ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 106. Географія на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Додаток 6 - ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 7 - ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Географія»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Картографія, ГІС і ДЗЗ»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Географія рекреації та туризму»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Економічна та соціальна географія»

Ліцензійна справа Спеціальність 014.07 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ) Другий (магістерский) освітній рівень

Ліцензійна справа Спеціальність 193. ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ Другий (магістерский) освітній рівень