Тимчасові стандарти


Тимчасовий стандарт вищої освіти Університету Галузь знань "01 Освіта/Педагогіка" Спеціальність 014.07 "Сереня освіта (Географія)" Перший (бакалаврcький) рівень вищої освіти

Тимчасовий стандарт вищої освіти Університету Галузь знань "01 Освіта/Педагогіка" Спеціальність 014.07 "Сереня освіта (Географія)" Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Тимчасовий стандарт вищої освіти Університету Галузь знань "10 Природничі науки" Спеціальність 106 Географія" Перший (бакалаврcький) рівень вищої освіти

Тимчасовий стандарт вищої освіти Університету Галузь знань "10 Природничі науки" Спеціальність 106 Географія" Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Стандарт вищої освіти України, перший (бакаларський рівень), галузь знань "10 Природничі науки", спеціальність 106 Географія

ТИМЧАСОВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ третій (освітньо-науковий) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Доктор філософії ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 10 Природничі науки СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 106 Географія