Відеолекції для студентів


Відкрите заняття «Суспільно-географічне обґрунтування розробки нетрадиційного газу в Харківській області»
(Л.М. Нємець, доктор географічних наук, професор)
Частина 1
Частина 2
Онлайн-лекція «Використання методів теорії графів у суспільно-географічному прогнозуванні»
(К.В. Мезенцев, доктор географічних наук, професор кафедри)
Частина 1
Частина 2