Програми вступних та фахових іспитів, співбесід. Приклади завдань. Критерії оцінювання.


ПРОГРАМА вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр», спеціальності 106 «Географія» (освітні програми «Географія», «Географія рекреації та туризму»)

ПРОГРАМА фахового іспиту для здобуття освітнього ступеню магістра із спеціальності 106. «Географія» освітня програма «ГЕОГРАФІЯ»

ПРОГРАМА додаткового фахового екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітні програми «Економічна та соціальна географія», «Географія рекреації та туризму»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Географія рекреації та туризму»)

ПРОГРАМА  додаткового фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" спеціальності 103 "Науки про Землю"

ПРОГРАМА фахового іспиту з гідрогеології для  здобуття ступеня вищої освіти магістр»  (спеціальність 103 «Науки про Землю»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна та соціальна географія»)

ПРОГРАМА фахового екзамену для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Картографія, ГІС і ДЗЗ»)

ПРОГРАМА співбесіди з географії для осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра на факультеті геології, географії, рекреації і туризму за спеціальністю 103. Науки про Землю спеціалізації «Географія» і «Геологія»

ПРОГРАМА вступного екзамену (співбесіди) з географії для здобуття другої вищої освіти ступеня «бакалавр» (спеціальність 103 «Науки про Землю»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з геології для здобуття рівня вищої освіти "магістр" спеціальності 103 "Науки про Землю"

ПРОГРАМА фахового іспиту з гідрогеології для  здобуття ступеня вищої освіти «МАГІСТР» спеціальності 103 «Науки про Землю»

ПРОГРАМА фахового екзамену з геології нафти і газу для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 103 «Науки про Землю»

Критерії оцінювання тестових завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія» (освітні програми «Географія», «Географія рекреації та туризму»)

Критерії оцінювання додаткового фахового іспиту с геології  зі спеціальності  103 "Науки про Землю"

Критерії оцінювання тестових завдань додаткового фахового екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітні програми «Економічна та соціальна географія», «Географія рекреації та туризму»)

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Географія рекреації та туризму»)

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна та соціальна

Критерії оцінювання фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 106 «Географія» освітньої програми  «Картографія,ГІЗ і ДЗЗ»

Критерії оцінювання фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 106 «Географія» освітньої програми «Географія»

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з геології нафти і газу для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 103 «Науки про Землю»

Приклад завдань додаткового вступного фахового іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за освітньою програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна у 2017 році

Приклад завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія»

Приклад завдань вступного екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 103 «Науки про Землю» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна у 2017 році

Приклад завдань вступного фахового іспиту для здобуття освітньо-валіфікаційного рівня магістра за освітньою програмою «Гідрогеологія» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна у 2017 році

Приклад завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Географія рекреації та туризму»)

Приклад завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна та соціальна географія»)

Приклад завдань додаткового фахового екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітні програми «Економічна та соціальна географія», «Географія рекреації та туризму»)

Приклад завдання  фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 106 «Географія» освітньої програми  «Картографія,ГІЗ і ДЗЗ»

Приклад тестових завдань вступного фахового екзамену з геології нафти і газу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 103 «Науки про Землю»

Приклад завдання  фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 106 «Географія» освітньої програми  «Географія»