Програми вступних та фахових іспитів, співбесід. Приклади завдань.


Програма вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія) на основі повної загальної середної освіти

Програма вступного екзамену (співбесіди) з географії для здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти за іншою спеціальністю

Програма фахового екзамену (співбесіди) з географії для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Програма фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма "Інженерна геологія")

Програма додаткового фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійні програми "Геологія", "Інженерна геологія", "Геологія нафти і газу", "Екогеохімія", "Гідрогеологія")

Програма фахового екзамену з гідрогеології для здобуття рівня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма "Гідрогеологія")

Програма фахового екзамену з геології нафти і газу для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма "Геологія нафти і газу")

Програма фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма "Геологія")

Програма фахового екзамену з географії та методики ії викладання для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) (освітньо-професійна програма "Географія, людина і природа та туристська робота")

Програма фахового екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма "Географія")

Програма фахового екзамену з економічної та соціальної географії і методики ії викладання для здобуття ступеня вищої освіти "магістр"за спеціальністю 014.07. Середня освіта (Географія) (освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота")

Програма фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма "Економічна та соціальна географія")

Програма фахового екзамену з географії рекреації та туризму для злобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму")

Програма додаткового екзамену з загальної географії для здобуття ступеня вищої осіти "магістр" за спеціальностями 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія) (освітньо-професійні програми "Географія", "Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі", "Географія рекреації та туризму", "Географія, Людина і природа та туристська робота"

Програма додаткового екзамену із загальної географії для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програми "Економічно та соціальна географія", "Географія рекреації та туризму")

Програма з додаткового екзамену з суспільної географії для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) (освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота")

Програма фахового екзамену з картографії, геоінформаційних систем і дистанційного зондування Землі для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма "Картографія, геонформаційні системи і дистанційне зондування Землі")

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 103 «Науки про Землю»