Програми вступних та фахових іспитів, співбесід. Приклади завдань.


ПРОГРАМА додаткового фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійні програми «Геологія»,  «Інженерна геологія», «Геологія нафти і газу», «Екогеохімія», «Гідрогеологія»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з гідрогеології для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна програма "ГІДРОГЕОЛОГІЯ")

ПРОГРАМА фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна програма «Інженерна геологія»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна програма «Геологія»)

ПРОГРАМА додаткового екзамену із загальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійні програми «Економічна та соціальна географія», «Географія рекреації та туризму)

ПРОГРАМА вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія) на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА додаткового екзамену з суспільної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) (освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»)

ПРОГРАМА вступного екзамену (співбесіди) з географії для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти за іншою спеціальністю

ПРОГРАМА фахового екзамену (співбесіди) з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

ПРОГРАМА співбесіди з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія)

ПРОГРАМА фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з економічної та соціальної географії і методики її викладання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) (освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія»)

ПРОГРАМА фахового вступного екзамену з геології нафти і газу для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» освітньої програми «Геологія нафти і газу»

ПРОГРАМА додаткового екзамену з загальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальностями 106. Географія 014.07. Середня освіта (Географія) освітньо-професійні програми («Географія», «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі», «Географія рекреації та туризму»,«Географія, Людина і природа та туристська робота»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з географії та методики її викладання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 014.07. «Середня освіта (Географія)» освітньо-професійна програма «ГЕОГРАФІЯ, ЛЮДИНА І ПРИРОДА ТА ТУРИСТСЬКА РОБОТА»

ПРОГРАМА фахового екзамену з картографії, геоінформаційних систем і дистанційного зондування Землі для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія освітньо-професійна програма «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне  зондування Землі»

ПРОГРАМА фахового екзамену з ГЕОГРАФІЇ для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія освітньо-професійна програма «ГЕОГРАФІЯ»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 103. «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ»

ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ на рівень вищої освіти магістр» спеціальність 103 «Науки про Землю» «Інженерна геологія»

ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ на рівень вищої освіти «магістр» спеціальність 103 «Науки про Землю» «Геологія»

ПРИКЛАД ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯна рівень вищої освіти «магістр» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю» «Геологія»