Вітальне слово декана

logovstup3

Ви завітали на сайт факультету геології, географії, рекреації і туризму, який до листопада 2014 року називався геолого-географічним!

Нині на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів за двома напрямами – «Геологія» і «Географія» та спеціалістів і магістрів за шести спеціальностями: «Геологія», «Гідрогеологія», «Геологія нафти і газу», «Географія, «Економічна і соціальна географія», «Географія рекреації і туризму».

На факультеті діє аспірантура за спеціальностями: «Географічна картографія», «Конструктивна географія і раціональне природокористування», «Економічна і соціальна географія», «Гідрогеологія» та дві спеціалізовані ради з захисту кандидатських дисертацій по трьох спеціальностях – «Економічна і соціальна географія», «Гідрогеологія» та «Геологія нафти і газу».

В підготовці фахівців задіяні 14 докторів наук і професорів, 28 кандидатів наук, які працюють на п’яти кафедрах факультету, у 8 його лабораторіях на двох навчально-наукових базах – у мальовничих куточках Харківщини, у с. Гайдари Зміївського району та у с. Кам’янка Ізюмського району.

Щороку студенти проходять практики і на власних базах, і в різних регіонах України ( в Карпатах і Закарпатті, на Поліссі і в Придніпров’ї) і за межами нашої держави – в Молдові, Білорусі, Туреччині.

На факультеті активно діє студентське самоврядування, проводяться олімпіади, конкурси,тренінги, цікаві експедиції та весело, креативно організоване дозвілля. Щороку студенти нашого факультету беруть участь в українських і міжнародних студентських конференція та стажуваннях у провідних виробничих і наукових організація України і світу таких як Український Інститут нафти і газу, компанії «Shell», «TezTour», «Intetics», «Панорама» та ін. Фактично кожен студент до закінчення навчання має дві-три публікації, а найкращі студенти, які планують вступати до аспірантури – друкуються у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Теоретична підготовка студентів складається з 4 блоків дисциплін: фундаментальні, гуманітарно-суспільні, професійно-орієнтовані та спеціальні. Активно впроваджуються елементи дистанційного навчання, консультації в інтерактивному режимі тощо.

Навчальні практики студентів включають в себе природничо-науковий блок, що проходить на навчально-науковій географічній базі «Гайдари» у мальовничій місцевості на березі р. Сіверський Донець. Блок міжзональних та міжрегіональних практик проводиться в різних регіонах України: в Криму, Карпатах, Києві, Львові, Сумах, Запоріжжі, Полтаві, Умані, на Донбасі, на Закарпатті, на Харківщині та за кордоном, зокрема в Молдові, Білорусі, Туреччині. Виробничі практики проводяться у провідних науково-дослідних, виробничих та освітянських установах й організаціях Києва і Харкова. Щорічно в рамках виробничої практики проводиться комплексна навчально-дослідницька експедиція в районах Харківської області.

Теоретична і практична підготовка студентів доповнюються навичками науково-дослідної роботи, яких вони набувають, беручи участь у науковій роботі кафедр.

Діє аспірантура зі спеціальностей «Географічна картографія», «Конструктивна географія», «Геофізика та геохімія ландшафтів», «Економічна та соціальна географія», «Гідрогеологія».

Працює Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».

Видається три фахові збірники: Вісник університету, серія «Геологія. Географія»; «Часопис соціально-економічної географії»; «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії».

Щороку на факультеті проводяться численні наукові конференції міжнародного рівня.

На кафедрах організовуються секції, клуби, семінари з різних наукових тематик. Успішно працює Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених. Студенти з молодших курсів обирають тему дослідження, мають змогу займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях та публікувати свої наукові праці.

Перспективи працевлаштування для випускників:

  • наукові співробітники у науково-дослідних інститутах геологічного, географічного, гідрометеорологічного, природоохоронного, екологічного спрямувань;
  • картографи, топографи, гідрологи, метеорологи, геоекологи, гідрогеологи, фахівці з проведення суспільно-географічного моделювання та прогнозування у державних і приватних організаціях;
  • фахівці із суспільно-географічного аналізу, кадастру і моніторингу земель, з організації та управління туристичною діяльністю в органах місцевого самоврядування та управління всіх рівнів;
  • державні та приватні туристичні організації, компанії, фірми;
  • в проектних організаціях, що займаються інженерними вишукуваннями під будівництво житлових, технічних та промислових об’єктів, проектуванням розробки родовищ корисних копалин;
  • геолог, гідрогеолог в геологорозвідувальних установах, у державних та приватних підприємствах з видобутку різних видів корисних копалин, нафтогазовий геолог на промислах;
  • вищі та загальноосвітні навчальні заклади.

Наш факультет не тільки один з найстаріших в університеті, але й один з найромантичніших, тут Вас навчать думати, працювати, самостійно вирішувати наукові задачі. Тут Ви знайдете вірних і надійних друзів на все життя!

Чекаємо Вас на нашому факультеті!

dekan

З повагою, декан, професор Віліна Анатоліївна Пересадько