Пам’ятка для оформлення студентами університету соціальних стипендій


Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України №1045 від 28 грудня 2016 року «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» та №81 від 8 лютого 2017 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1045» встановлено новий порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних студентів студентам. Право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці.

Відповідно до п.20 Порядку призначення і виплати стипендій затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 2липня 2004 р. №882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.№1050) соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до зазначеного Порядку та належать до однієї з вказаних нижче категорій.

Студенти ,які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії, за їх вибором, та студенти повинні написати заяву на ім`я ректора ,від якої стипендії вони відмовляються.

Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до відповідного співробітника деканату факультету із заявою на ім’я ректора в якій зазначаються таківідомості:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- зареєстроване та фактичне місце проживання;

- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви надаються копії документів:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення університету, а також студенти університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”:

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- студентського квитка;

- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти

або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копію свідоцтва про смерть батьків.

Діти-сиротам може виплачуватися одночасно соціальна стипендія та на умовах, визначеним Порядком призначення та виплати стипендій, академічна стипендія. Студенти повинні написати заяву на ім`я ректора, що вони отримують одночасно соціальну та академічну стипендію.

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”:

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- студентського квитка;

- копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка.

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки та особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи:

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- студентського квитка;

- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1;

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

- копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У довідці з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи повинно бути вказано ким працює, або працював.

Студентам із числа внутрішньо переміщених осіб у разі неможливості подання довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.

4) особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти (до закінчення строку навчання, але не довге ніж до досягнення ними 23 років):

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- студентського квитка;

- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій.

5) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- студентського квитка;

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

- копію довідки медико-соціальної експертизи.

6) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- студентського квитка;

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

7) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання

у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- студентського квитка;

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

8) особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей:

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- студентського квитка;

- копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

9) діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи:

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- студентського квитка;

- копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи

10) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”:

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- студентського квитка;

- довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

З 1 вересня 2017 року згідно до Постанови КМУ №975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» набирає чинності пункт 2 Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, яким до переліку категорій додається:

11) діти із сімей:

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності - паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- студентського квитка;

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

- копію довідки медико-соціальної експертизи.