Студентське наукове товариство


ushkvarok-d-o

УШКВАРОК  Дар’я Олександрівна

Голова СНТ ФГГРТ

Наукові інтереси: подієвий та гастрономічний туризм, регіональні дослідження міграційних процесів

e-mail: dasha6373@ukr.net

Instagram: https://instagram.com/daria_ushkvarok

Тел.: +38 (095) 026 – 30 – 02

dmitriyev-s-s

ДМІТРІЄВ Святослав Станіславович

Заступник голови СНТ ФГГРТ

Наукові інтереси: метеорологія, кліматологія, картографія, конструктивна географія

e-mail: sviatik1996mail.ru@gmail.com

Instagram: https://instagram.com/sviat_dmitriev

Тел.: +38 (099) 116 – 78 – 96

mirenkova-v-r

МІРЕНКОВА Валерія Русланівна

Секретар СНТ ФГГРТ

Наукові інтереси: розвиток та географія альтернативної енергетики, геоурбаністика

e-mail: mirenkova17@gmail.com

Instagram: https://instagram.com/val_mirenkova

Тел.: +38 (050) 707 – 27 – 74

Студентське наукове товариство університету є органом студентського самоврядування, що створений з метою реалізації лідерського, творчого та наукового потенціалу студентів, аспірантів факультету та участі у виконанні науково-дослідних програм, що виконуються в університеті. Історія студентських наукових гуртків та товариств у Харківському університеті сягає 20-х років ХІХ ст., які стають невід’ємною частиною університетського життя. На протязі подальших ста років студентська наукова робота змінювала свої форми, але ніколи не припинялась. Студентське наукове товариство університету як єдиний координаційний центр наукових гуртків та товариств студентів і аспірантів було створено у 1936 році. Це була одна з найперших організацій подібного профілю у колишньому СРСР. Першим Головою СНТ був Б. М. Красовицький, потім доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

З 2004 року Студентське наукове товариство університету існує у сучасному вигляді. Зараз Студентське наукове товариство університету – це об’єднання студентських наукових товариств 19 факультетів, до яких входять студенти, які займаються науковою роботою на кафедрах та факультетах університету; виступають ініціаторами та співорганізаторами проведення в університеті науково-практичних конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня, інтеграційних форумів молодих вчених; беруть участь у різноманітних наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та грантових програмах; працюють у гуртках за науковими інтересами, створюючи комунікативні та інформаційні осередки у студентському середовищі; беруть активну участь у громадському житті університету.

Принципи діяльності СНТ університету:

 • верховенство наукової творчості та наукового співробітництва;
 • добровільність та рівноправність усіх членів;
 • самоврядування та гласність у роботі;
 • органічний зв'язок навчання та науково-дослідної роботи.

Основні завдання:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу і проведення наукової роботи;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів;
 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та аспірантів, формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 • популяризація наукової діяльності у студентських колах;
 • створення творчих колективів, студентських наукових секцій з метою реалізації науково-дослідного потенціалу студентів та молодих вчених;
 • проведення наукових конференцій, читань, семінарів, круглих столів тощо серед студентів і молодих вчених за участю представників інших ВНЗ та науково-дослідних центрів;
 • участь у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях тощо;
 • підтримка наукових контактів з іншими студентськими науковими товариствами вищих навчальних закладів (ВНЗ) м. Харкова, України та зарубіжжя;
 • організація та розвиток міжвузівського й міжнародного наукового та культурного співробітництва;
 • інформаційно-видавнича діяльність.