Кафедра фізичної географії і картографії


Завідувач кафедри - доцент, кандидат географічних наук Прасул Юлія Іванівна

+380986771704

Офіційний сайт: physgeo.univer.kharkov.ua

Професори, доценти, старші викладачі кафедри здійснюють підготовку географів з таких професійно-орієнтованих дисциплін як: топографія з основами геодезії, землезнавство, екологія, загальна гідрологія, картографія, дистанційне зондування Землі, метеорологія і кліматологія, ландшафтознавство, природокористування і охорона природи, фізична географія України, фізична географія материків і океанів, теорія і методологія географічної науки, методика викладання географії та ін.

Кафедра забезпечує викладання фахово орієнтованих спецкурсів: геоінформаційні технології, географічне прогнозування, музеєзнавство, географічне краєзнавство і туризм, туристсько-рекреаційні ресурси, менеджмент і економіка природокористування, ландшафтна екологія, кадастр, моніторинг і оцінка земель, педагогічний менеджмент, моніторинг і експертиза в освіті, управління.

Серед фахових спецкурсів – геоінформаційні системи, рекреаційна географія, основи економічних знань, екологічна оцінка природних ресурсів, географія міжнародного та національного туризму, географічний аспект кадастру і моніторингу земель, картографічний метод дослідження та багато інших.

Понад 100 років на кафедрі зберігається традиція, започаткована професором А.М. Красновим – проводити виїзні польові практики. Так, студенти І курсу проходять навчальну практику на навчально-науковій географічній базі «Гайдари» у мальовничій місцевості на березі р. Сіверський Донець; ІІ-го курсу – у містах України, Карпатах і Криму, а також за кордоном, зокрема у Молдові та Білорусі. Виробничі практики ІІІ-V курсів проводяться у провідних науково-дослідних, виробничих та освітянських установах та організаціях м. Києва (Інститут географії НАН України, Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Інститут педагогіки АПН України, ДНВП «Картографія») і м. Харкова (Харківський центр з гідрометеорології, ДНВП «Східгеоінформ», Харківська обласна станція юних туристів, обласні управління культури і туризму, охорони навколишнього природного середовища).

У складі кафедри функціонують навчальні лабораторії (фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені проф. Г.П. Дубинського; топографії, картографії та геоінформаційних технологій; природних ресурсів і менеджменту альтернативної енергетики), навчально-наукова географічна база „Гайдари”, чотири фахові бібліотеки. Доступ до мережі Інтернет для студентів кафедри необмежений.

Усі студенти кафедри ведуть роботу в наукових творчих студентських об’єднаннях, результати якої є джерелом для підготовки дипломних робіт, наукових статей, а також публікацій посібників, довідників, карт, атласів.
Студенти кафедри постійно беруть участь у наукових студентських форумах у Дніпропетровську, Києві, Кишиневі, Мінську, Могильові та ін. Щороку на кафедрі проводяться міжнародні конференції з географії і картографії: у квітні – студентів та аспірантів, у вересні – провідних науковців і методистів географії України і зарубіжжя. Студенти кафедри кілька років поспіль займають призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Кафедра тісно співпрацює з рядом українських (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Львівський національний університет імені Івана Франка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та ін.) та зарубіжних вищих навчальних закладів (Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова, Придністровський державний університет імені Тараса Шевченка, Університет Верхньої Бретані Ренн II і т.д.).

Уся робота колективу кафедри спрямована на максимальне розкриття студентами своїх творчих здібностей:

  • високоякісна ГІС підготовка студентів сприяє тому, що 60 % випускників нашої кафедри знаходять роботу в ІТ-компаніях;

  • щороку студенти кафедри стають призерами чи переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;

  • бакалаври друкуються у кафедральних збірниках праць, а магістри мають публікації у фахових вітчизняних і репрезентативних зарубіжних виданнях;

  • за останні 3 роки студенти презентували свої досягнення на конференціях у Києві, Львові, Чернівцях, Одесі, Дніпропетровську, Сімферополі, С.-Петербурзі, Москві, Новосибірську, Будапешті, Кишиневі, Мюнхені, Кракові, Познані, Могильові, Мінську, Стокгольмі та ін. куточках світу;

  • студенти мають можливість паралельно навчатися в інших країнах Європи за програмами академічної мобільності;

  • кожного року кращі студенти вступають до аспірантури (на кафедрі вона діє за трьома спеціальностями), а кращі аспіранти стають кандидатами наук.

Випускники кафедри – це:

  • високопрофесійні вчителі географії в нашій країні і за її межами;

  • науковці в провідних науково-дослідних центрах України – Інститут географії НАН України, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (НДУ «УКРНДІЕП») та ін.;

  • редактори і керівники департаментів у провідних видавництвах географічної літератури – «Основа», ДНВП «Картографія», ЗАТ «Інститут передових технологій»;

  • спеціалісти у вітчизняних і міжнародних компаніях («Тez-Тour», «Intetics», «Панорама», «Pixel Solution», «Навігаційний геодезичний центр») і ще в сотнях вітчизняних і зарубіжних державних і приватних компаніях.


Контактна інформація:

Адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 4-71
Тел.: +38 (057) 707-51-86 (кімната викладачів кафедри)
E-mail: physgeo@karazin.ua
Офіційний сайт: physgeo.univer.kharkov.ua