Кафедра фундаментальної і прикладної геології


Кафедра фундаментальної і прикладної геології забезпечує підготовку бакалаврів за двома освітніми програмами: «Геологія нафти і газу», «Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин» . Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр складає 4 роки. Також існує чотири освітньо-професійні програми магістрів: «Геологія нафти і газу», "Геологія ", «Гідрогеологія» та «Інженерна геологія». Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр складає 1,4 роки.

Основні наукові напрями кафедри: геологія нафти та газу, геохімія, геологія родовищ корисних копалин, палеонтологія, геологічне краєзнавство. При кафедрі працюють Харківське відділення Українського мінералогічного товариства, а деякі співробітники є членами різноманітних галузевих комітетів України.

Завідувач кафедри - доцент Сухов Валерій Васильович

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 6-67, 6-70
Телефон: +380508875463

Сайт: geology.univer.kharkov.ua
E-mail: geology@karazin.ua