Кафедра гідрогеології


Завідувач кафедри - доцент кафедри гідрогеології, кандидат технічних наук Удалов Ігор Валерійович.

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be

Якісна освіта Ваша дорога в майбутнє! Так пройдіть її разом з нами, а саме з фахівцями в галузі гідрогеології!
Так що ж таке гідрогеологія? Це наука, яка займається вивченням підземних вод для забезпечення населення та промисловості якісною водою, а також обґрунтуванням будівництва різних споруд.
Підземна гідросфера це джерело питної води, лікувальних мінеральних вод, тепла Землі, а також необхідних мікроелементів. Для того, щоб підземна гідросфера все це забезпечувала її необхідно охороняти, раціонально використовувати її ресурс, контролювати і не допускати її забруднення.
Значний об'єм досліджень пов'язаний з використанням гідрогеологічних матеріалів в процесі розвідки та видобутку нафти і газу.
Кафедра готує бакалаврів наук про Землю (геології) за освітніми програмами «Прикладна гідрогеологія» та «Рекреаційна гідрогеологія», а також магістрів наук про Землю (гідрогеології) за спеціальністю 103 Науки про Землю.
Підготовку фахівців на кафедрі забезпечують 3 професори, 6 доцентів, 3 старші викладачі.
Однією з головних особливостей навчання у нас є велика кількість цікавих практик. Вони проводяться не лише в межах Харківської області, а й в інших регіонах України.
Зокрема, наші студенти проходять навчальні практики в Карпатах, Закарпатті, Одесі, на узбережжі Азовського моря. Студенти третього курсу проходять виробничу практику в установах геологічного профілю Харківської області, а також інших регіонів України.
Спеціалізації магістратури: Охорона підземної гідросфери та Нафтогазова гідрогеологія.
Наші випускники працюють:
- в геологічних експедиціях і наукових та проектних організаціях;
- в організаціях, які займаються питаннями питного водопостачання та розвідкою прісних, мінеральних та промислових вод;
- в організаціях нафтогазового профілю;
- в санаторіях, на курортах, бальнеолікарнях, де використовуються лікувальні, мінеральні і термальні води;
- в організаціях, які займаються інженерними вишукуваннями під будівництво різних споруд.
Кафедра співпрацює з організаціями геологічного, екологічного та інженерно-геологічного профілю, як у науковій сфері, так і для практичної підготовки студентів. Серед цих організацій: Інститут геологічних наук НАН України, Український державний головний науково-дослідний і виробничий
інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань (УкрНДІІНТВ), Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, Міжвідомчий центр інженерних вишукувань, «УКРГІДРОПРОЕКТ», Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія» (м. Бахмут), Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз).
На кафедрі проводяться наукові конференції. У яких беруть участь співробітники науково-дослідних та виробничих установ і організацій: Український науково-дослідний інститут природних газів, Інститут геологічних наук НАН України, ДП «УкрНДІІНТВ», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних вишукувань», ПАТ «УкрГідропроект», Інститут водних проблем і меліорації Національної аграрної академії наук України, Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція, Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія», Науково-інженерний центр радіогідроекологічних досліджень при Президіумі НАН України.
За підсумками конференції видається збірник матеріалів.
Умови вступу:
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти:
- Фізика або географія (профілюючий предмет);
- Математика;
- Українська мова та література.
Прийом документів:
На денну та заочну форму навчання з 10 по 22 липня 2019 року.
Документи до вступу:
- Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;
- Атестат про повну загальну середню освіту;
- Медична довідка за формою 086-У + флюорографія;
- 6 фотокарток 3×4 см;
- Документ, що посвідчує особу та громадянство;
- Ідентифікаційний код;
- Військовий квиток (для юнаків);
- 2 конверти.
Контактна інформація
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4
ауд. 2-55, 2-57, 2-61-а тел. +380508875463
www.hydrogeology.univer.kharkov.ua

img_4437