Кафедра соціально-економічної географії та регіонознавства


Завідувач кафедри - доктор географічних наук, професор, відмінник освіти України, Нємець Людмила Миколаївна.

Робочий телефон: 707-54-86

Офіційний сайт - soc-econom-region.univer.kharkov.ua

Переваги підготовки студентів кафедри полягають у:

  • викладанні дисциплін економічного та екскурсійно-туристичного спрямування,
  • проведенні занять у сучасних комп'ютерних лабораторіях та із застосуванням мультимедійного обладнання,
  • вивченні різних іноземних мов за індивідуальним вибором студента,
  • проходженні стажувань на підприємствах,
  • проведені цікавих навчальних практик, у тому числі закордонних,
  • участі студентів у конференціях, конкурсах, соціальних та волонтерських програмах,
  • забезпеченні більшості курсів кафедри методичними посібниками.

Теоретична та практична підготовка студентів кафедри здійснюється не лише в навчальних лабораторіях університету, а й на Харківській обласній станції юних туристів, в Музеї природи, в Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем. Сьогодні на кафедрі навчаються 185 студентів, серед яких 42 іноземців, 9 аспірантів та 1 докторант. Кафедрою організовано роботу студентського дискусійного клубу, щорічно проводяться дві міжнародні конференції, наукові семінари та форуми. Наші студенти є переможцями ряду конкурсів наукових робіт, стипендіальних програм тощо, а також мають змогу бути учасниками різних конференцій національного та міжнародного рівнів, що проводяться у Дніпропетровську, Києві, Луганську, Львові, Чернівцях, Сімферополі, Бєлгороді, Москві та Санкт-Петербурзі.

Найкращі студенти мають змогу навчатися в аспірантурі та захищати дисертації у Спеціалізованій вченій раді, яка функціонує на кафедрі.

На старших курсах студенти мають можливість одночасно навчатися за індивідуальним планом та працювати. Випускники кафедри працюють в органах державного управління, у тому числі в комітетах Верховної Ради України, в науково-дослідних установах, середніх, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, у туристичних фірмах, підприємствах всіх галузей економіки, банківських та комерційних структурах.


Контактна інформація:

Адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62 (кафедра), ауд. 3-61 (кабінет завідувача кафедри)
Тел.: +38 (057) 707-52-74 (кафедра); +38 (057) 707-54-86 (завідувач кафедри)
Факс: +38 (057) 702-01-60
E-mail: soc-econom-region@karazin.ua
Офіційний сайт - soc-econom-region.univer.kharkov.ua