Кафедра мінералогії, петрографії та корисних копалин


Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор Фик Ілля Михайлович.

Робочий телефон: 707-55- 38

Офіційний сайт: mineralogy.univer.kharkov.ua

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 103 «Науки про Землю», а саме: бакалаврів - за освітньою програмою «Геологія» та магістрів - за освітньою програмою «Геологія нафти і газу». В рамках освітньої програми «Геологія нафти і газу» діє підготовка магістрів за спеціалізацією «Екогеохімія нафти та газу».

Навчання здійснюється як за кошти державного бюджету, так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Можлива друга вища освіта, освіта за скороченим терміном навчання для осіб, що мають диплом молодшого спеціаліста за спорідненими напрямами.

З умовами вступу та переліком необхідних документів можна ознайомитись на сторінці приймальної комісії університету: http://start.karazin.ua

На кафедрі викладаються нормативні дисципліни геологічного спрямування: мінералогія, петрографія, літологія, основи геофізики, основи геохімії, геологія родовищ корисних копалин, геологічна інтерпретація геофізичних даних, геохімічні методи пошуків корисних копалин, тверді горючі копалини, екологічна геологія, розробка родовищ нафти і газу, а
також спеціальні дисципліни, які відповідають спеціалізаціям кафедри:

  • геологічні умови формування родовищ нафти і газу, геохімія нафти і газу, гідрогеологія нафтових і газових родовищ, нафтогазопромислова геологія, нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини, прогнозування, пошуки та розвідка
    родовищ вуглеводнів, геологічне моделювання родовищ нафти і газу та інші – для студентів-магістрів, які спеціалізуються з геології нафти і газу;
  • підготовку студентів-магістрів за спеціалізацією «Екогеохімія нафти та газу» здійснюють три факультети Університету: Геології, географії, рекреації і туризму, Екологічний та Хімічний. Кафедра забезпечує викладання дисциплін: петрофізика нафтогазових колекторів та флюїдоупорів, розробка та експлуатація родовищ
    нафти і газу та інших.

Випускники успішно працюють в науково-дослідних установах, геологорозвідувальних організаціях та нафтогазовидобувних підприємствах Харківської, Полтавської, Сумської та інших областей України.

На кафедрі діє аспірантура за спеціальностями «Геохімія» та «Геологія нафти і газу» під керівництвом професорів кафедри: д.г.-м.н. Суярка В.Г. та д.т.н. Фика І.М.

Контактна інформація:
Адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 1-35, 1-37 (кафедра)
Тел.: +38 (057) 707-55- 38
E-mail: mineralogy@karazin.ua

Офіційний сайт: mineralogy.univer.kharkov.ua