Кафедра мінералогії, петрографії та корисних копалин


Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор, Фик Ілля Михайлович.
Робочий телефон: 707-55-38

Офіційний сайт: mineralogy.univer.kharkov.ua

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів спеціальності «Геологія» за спеціалізацією «Літологія» та спеціалістів і магістрів спеціальності – «Геологія» за спеціалізацією «Геологія нафти і газу». В перспективі на кафедрі планується відкриття нової спеціалізації по вивченню і використанню вторинних мінеральних ресурсів України.

Навчання здійснюється як за кошти державного бюджету, так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Можлива друга вища освіта, освіта за скороченим терміном навчання для осіб, що мають диплом молодшого спеціаліста за спорідненими напрямами.

З умовами вступу та переліком необхідних документів можна ознайомитись на сторінці приймальної комісії університету: http://start.karazin.ua

На кафедрі викладаються нормативні дисципліни геологічного спрямування: мінералогія, геологія родовищ корисних копалин, петрографія, літологія, основи геофізики, основи геохімії, екологічна геологія, розробка родовищ нафти і газу, геологічна інтерпретація геофізичних даних, тверді горючі копалини, геохімія техногенезу і геохімічні зміни навколишнього середовища, а також спеціальні дисципліни, які відповідають спеціалізаціям кафедри:

  • генезис та геохімія нафти і газу, прогнозування, пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів, методи дослідження колекторів та інші – для студентів, що спеціалізуються з геології нафти і газу;

  • осадові геологічні формації, літо фаціальний аналіз, геохімія літогенезу та основи конкреційного аналізу та інші – для студентів, які спеціалізуються з літології.

Випускники успішно працюють в науково-дослідних установах, геологорозвідувальних організаціях та нафтогазовидобувних підприємствах Харківської, Полтавської, Сумської та інших областей України.

На кафедрі вивчаються дисципліни геологічного спрямування: мінералогія, геологія родовищ корисних копалин, петрографія, основи геофізики, розробка родовищ нафти та газу, літологія, екологічна геологія, економічна геологія, осадові геологічні формації, літофаціальний аналіз, математичні методи в літології, геохімія літогенезу та основи конкреційного аналізу, геофізична інтерпретація геофізичних даних, тверді горючі копалини, геохімія техногенезу і геохімічні зміни навколишнього середовища та ін.


Контактна інформація:

Адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62 (кафедра), ауд. 1-38
Тел.: +38 (057) 707-55-38 (кімната викладачів кафедри)
E-mail: mineralogy@karazin.ua
Офіційний сайт: mineralogy.univer.kharkov.ua