RSS Feed Новини

05.06.2024

28 травня 2024 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації аспіранта кафедри Серьогіна Дениса Сергійовича

28 травня 2024 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації  аспіранта кафедри Серьогіна Дениса Сергійовича на тему "Геоінформаційне моделювання та аналіз регіональних сегментів глобального урбанізованого простору (на прикладах різнорангових міст)" (науковий керівник – д. геогр. н., проф. Костріков С.В.), що здобуває ступінь доктора філософії за спеціальністю 103 – Науки про Землю. У семінарі взяли участь члени кафедри, представники інших кафедр факультету геології, географії, рекреації і туризму, гарант освітньо-наукової програми, члени проєктної групи, рецензенти.
Доповідь аспіранта викликала значний інтерес у учасників семінару та жваву дискусію. За результатами обговорення було вирішено рекомендувати дисертацiйну роботу до захисту.