RSS Feed Новини

02.07.2024

Співробітники факультету стали учасниками проєкту «Компетентнісна допомога для України – Competence Aid For Ukraine (CAFU)»

З 4 червня 2024 року до участі у онлайн-курсу та серії семінарів проєкту «Компетентнісна допомога для України– Competence Aid For Ukraine (CAFU)» доєдналися старший викладач ВЕНГРИН Дар'я та професор КОСТРІКОВ Сергій кафедри соціально-економічної географії та регіоназнавства кафедри імені Костянтина Немця, а також доцент кафедри фізичної географії та картографії БОРИСЕНКО Катерина.

Метою проєкту CAFU, який фінансує Шведський інститут, є надання українській студентській та академічній молоді компетенцій, які доповнюють їхнє навчання, а також створюють можливість цілісного впливу на післявоєнне відновлення України відповідно до стандартів Європейського Союзу і Цілей сталого розвитку ООН. Серед учасників консорціуму партнерів проєкту : Folkuniversitetet, Уппсальський університет (Швеція), Sustainability InnoCenter Ekonomisk förening (Швеція), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Тематика семінарів присвячена усебічному висвітленню та обговоренню питань концепції та цілей сталого розвитку, економічній, соціальній та екологічній складовим сталого розвитку, опрацювання практичних кейсів із прийняття управлінських рішень в контексті прагнень досягнення цілей сталого розвитку тощо. Організовані інтерактивні дискусії, робота в групах над виконанням завдань та жваве спілкування серед учасників проєкту – є візитівкою семінарів проєкту CAFU, які дають реальну можливість розвинути або набути нові компетентності прийняття рішень на основі доктрини сталого розвитку.

22.06.2024

Викладачі кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця отримали сертифікати за участь у тренінгу

18 грудня 2023 р. викладачі кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця: проф. Нємець Л.М., проф. Костріков С.В., проф. Сегіда К.Ю., доц. Ключко Л.В., доц. Кравченко К.О., доц. Кобилін П.О., доц. Телебєнєва Є.Ю., а також аспіранти Серьогін Д.С., Венгрин Д.В., Нємець О.К., Чехов С.С. та Шпак Є. взяли участь у тренінгу на тему: «Оцінка ризиків для навколишнього середовища та здоров'я» («Evaluating Environmental and Health Risks Training», що було проведено вченим з питань оздоровлення навколишнього середовища Агентства з реєстру токсичних речовин і хвороб д-ром Лорел Берман (Laurel Berman) в рамках міжнародного семінару передових досліджень за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS) на тему: «Досягнення сталого розвитку в Україні через реконструкцію військових територій» (“Achieving Sustainability in Ukraine through Military Brownfields Redevelopment”). За результатами тренінгу колеги отримали сертифікати учасників. Вітаємо колег та бажаємо їм подальших творчих здобутків.

19.06.2024

Викладачі та аспіранти кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця отримали сертифікати за участь в семінарі передових досліджень НАТО

18-21 грудня 2023 р. відбувся семінар передових досліджень НАТО (NATO Advance Research Workshop (NATO ARW) на тему: "Achieving Sustainability in Ukraine through Military Brownfields Redevelopment" ("Досягнення сталого розвитку в Україні через реконструкцію військових територій"), організований Університетом Орадя (Румунія) та Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна (Україна). За підсумками семінару викладачі та аспіранти кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця: д.геогр.н., проф. Людмила НЄМЕЦЬ, д.геогр.н., проф. Сергій КОСТРІКОВ, д.геогр.н., проф. Катерина СЕГІДА, д.геогр.н., проф. Костянтин МЕЗЕНЦЕВ, к.геогр.н., доц. Людмила КЛЮЧКО, к.геогр.н., доц. Катерина КРАВЧЕНКО, к.геогр.н., доц. Євгенія ТЕЛЕБЄНЄВА,  к.геогр.н., доц. Наталя ГУСЄВА,  к.геогр.н., доц. Павло КОБИЛІН, доктор філософії (науки про Землю) Ольга СУПТЕЛО,  а також аспіранти кафедри Денис СЕРЬОГІН, Дарья ВЕНГРИН, Сергій ЧЕХОВ,  Євген ШПАК, Олексій НЄМЕЦЬ, Олександр БОДНАРЮК, Ірина ГАВРІКОВА, Володимир БУДАНОВ отримали сертифікати учасника. Вітаємо колег та бажаємо їм подальших творчих здобутків.

17.06.2024

Увага! Період реєстрації на ЄВІ продовжено

З 17 до 21 червня 2024 року буде проходити додатковий період реєстрації для осіб, які не зареєструвалися в основний період реєстрації  для участі у ЄВІ та ЄФВВ.

05.06.2024

28 травня 2024 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації аспіранта кафедри Серьогіна Дениса Сергійовича

28 травня 2024 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації  аспіранта кафедри Серьогіна Дениса Сергійовича на тему "Геоінформаційне моделювання та аналіз регіональних сегментів глобального урбанізованого простору (на прикладах різнорангових міст)" (науковий керівник – д. геогр. н., проф. Костріков С.В.), що здобуває ступінь доктора філософії за спеціальністю 103 – Науки про Землю. У семінарі взяли участь члени кафедри, представники інших кафедр факультету геології, географії, рекреації і туризму, гарант освітньо-наукової програми, члени проєктної групи, рецензенти.
Доповідь аспіранта викликала значний інтерес у учасників семінару та жваву дискусію. За результатами обговорення було вирішено рекомендувати дисертацiйну роботу до захисту.

05.06.2024

Студент факультету здобув академічну стипендію Президента України

ВІТАЄМО студента 1 курсу магістратури ОПП "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток" факультету геології, географії, рекреації і туризму РЕШЕТНЯКА В’ячеслава  із здобуттям академічної стипендії Президента України на II семестр 2023/2024 н.р.! Бажаємо натхнення та подальших досягнень!

Наказ Міністерства освіти і науки України № 316 від 13.03.2024 «Про призначення академічних стипендій Президента України на II семестр 2023/2024 навчального року»

06.05.2024

Увага! Починається реєстрація на Єдиний вступний іспит для вступу до магістратури та аспірантури.

З 7-го травня починається реєстрація на ЄВІ. Реєстрація буде тривати до 29 травня.

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом.

  1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:
  • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
  • документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань). 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт в Україні або за кордоном,  у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, право та міжнародне право, інформаційні технології). Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Наголошуємо, що за кордоном ми маємо обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити випробування. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору.  

Вступник / вступниця має право внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації учаснику / учасниці необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його / її зареєструвала для участі у вступному випробуванні, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник / вступниця бажає змінити персональні дані – він / вона має надати документ(и), що підтверджує(ють) зміну персональних даних.

  1. Надіслати на електронну адресу vstup.geo@karazin.ua скановані копії  або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати лист,  обов’язково потрібно перевірити правильність даних, зазначених в заяві-анкеті.

  1. Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику / учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним / нею у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник / учасниця виявить помилки, йому / їй потрібно звернутися до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник / учасниця зазначив / зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник / учасниця має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав / надсилала реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Нагадаємо: для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання ー очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно складати ЄВІ.