RSS Feed Анонси

12.10.2021

18 жовтня відбудеться засідання Вченоі Ради факультету

Порядок дений:
1. Про хід впровадження змішаного навчання
2. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості вищої
освіти на факультеті
3. Про стан і перспективи міжнародної співпраці на факультеті
4. Про результати і перспективи студентської наукової роботи
5. Про підготовку сайту факультету та сайтів кафедр до вступної
кампанії 2022 р.
6. Про підготовку до акредитації освітніх програм першого
освітнього рівня спеціальності 106 Географія.
7. Поточні справи