Дисертаційна рада К 64.051.23


Спеціалізована вчена рада К.64.051.23 функціонує на базі кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, і є єдиною вченою радою із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02 – «економічна та соціальна географія» у Східному регіоні України.

Спеціалізована вчена рада К.64.051.23 у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна була створена постановою президії Вищої атестаційної комісії України № 3-07/2 від 27 травня 2009 року з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – «економічна та соціальна географія».

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова спеціалізованої вченої радиНємець Людмила Миколаївна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Заступник голови спеціалізованої вченої радиКостріков сергій Васильович, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Вчений секретар спеціалізованої вченої радиРедін Володимир Іванович, кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Члени спеціалізованої вченої ради:

 • Байназаров Анатолій Михайлович – кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Бейдик Олександр Олексійович – доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Барановський Микола Олександрович - доктор географічних наук, професор кафедри географії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 • Грицак Юрій Петрович – кандидат географічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Завєтний Сергій Олександрович - доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Ключко Люмила Василівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, доцент, професор кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса. Шевченка;
 • Московкін Володимир Михайлович - доктор географічних наук, професор кафедри екології та неоекології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Нємець Костянтин Аркадійович – доктор географічних наук, доцент, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;
 • Лур'є Анатолій Йонович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри гідрогеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Пасько Володимир Феодосійович – кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Юрченко Світлана Олексіївна - кандидат географічних наук, доцент, кафедри економічної географії та міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;
 • Яворська Вікторія Володимирівна – кандидат географічних наук, доцент, кафедри економічної і соціальної географії Одесьго національного університету імені І.І. Мечникова.