Наука


Діє аспірантура зі спеціальностей «Географічна картографія», «Конструктивна географія», «Геофізика та геохімія ландшафтів», «Економічна та соціальна географія», «Гідрогеологія».

Працює Спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».

Видається три фахові збірники: Вісник університету, серія «Геологія. Географія»; «Часопис соціально-економічної географії»; «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії».

Щороку на факультеті проводяться численні наукові конференції міжнародного рівня.

На кафедрах організовуються секції, клуби, семінари з різних наукових тематик. Успішно працює Студентське наукове товариство. Студенти з молодших курсів обирають тему дослідження, мають змогу займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях та публікувати свої наукові праці.