RSS Feed Новини

20.12.2019

Відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів геології нафти і газу

16-17 грудня 2019 року на кафедрі мінералогії, петрографії та корисних копалин відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійною програмою «Геологія нафти і газу» спеціальності 103 «Науки про Землю».

untitled-5

untitled-1

Теми дипломних робіт стосувались виявлення геологічних умов формування покладів вуглеводнів у межах окремих тектонічних структур, особливостей формування аномально-високих пластових тисків у Дніпровсько-Донецькій западині, вивченню літології порід-колекторів нафтогазоносних комплексів ДДЗ, інших актуальних питань нафтогазової геології. Матеріали, які лягли в основу дипломних робіт, були зібрані студентами під час проходження переддипломної практики у нафтогазовидобувних підприємствах, пошуково-розвідувальних та проектних організаціях нафтогазового спрямування. Багатьом студентам також допоміг власний практичний досвід роботи за фахом.

untitled-3

untitled-2

Під час захисту кваліфікаційних робіт студенти впевнено відповідали на питання та довели, що добре володіють загальними і професійними компетентностями, а відтак - повністю готові до роботи геологами, геофізиками, геофізиками-інтерпретаторами у пошуково-розвідувальних підприємтсвах, державних та приватних компаніях з видобутку нафти і газу та проектних організаціях нафтогазової галузі.

untitled-4

Вітаємо наших випускників з успішним захистом кваліфікаційних робіт та присвоєнням кваліфікації «магістр наук про Землю, геологія нафти і газу»!