RSS Feed Новини

19.12.2019

Відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійними програмами “Географія рекреації і туризму”, «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» та спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)

З 10 по 12 грудня на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійними програмами “Географія рекреації і туризму”, «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» та спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія).

Під час захисту студенти-випускники показали, що вони успішно засвоїли загальні та спеціальні дисципліни, мають змістовні та конкретні знання за фахом. Усі представлені роботи присвячені актуальним темам та виконані на високому рівні. Студенти блискуче захистили результати своїх досліджень та впевнено відповідали на запитання членів екзаменаційної комісії.

dsc_0401

Захист кваліфікаційних робіт магістрів показав, що випускники кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства можуть успішно працювати у галузі середньої освіти та дотичних до неї сферах, зокрема у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, науково-дослідних установах.

dsc_0388

Усі представлені роботи присвячені актуальним темам та виконані на високому рівні. Студенти блискуче захистили результати своїх досліджень та впевнено відповідали на запитання членів екзаменаційної комісії. Під час захисту студенти-випускники показали, що вони успішно засвоїли загальні та спеціальні дисципліни, мають змістовні та конкретні знання за фахом. Захист кваліфікаційних робіт магістрів показав, що випускники можуть успішно працювати у галузі рекреації та туризму. Більшість кваліфікаційних робіт магістрів є реальними та присвячені дослідженню різних галузей та напрямків економічної та соціальної географії, зокрема, регіональних проблем. Це стосується робіт, присвячених дослідженню окремих галузей економіки, аналізу зовнішньоекономічних зв’язків, туристичного потенціалу, демографічної ситуації, міграції населення Харківської області та інших регіонів України, окремих адміністративних районів, а також країн світу. Доповіді студентів під час захисту супроводжувалися презентаціями, які містили основний зміст роботи. Всі демонстраційні матеріали були виконані із застосуванням програм MapInfo, Paint, Arc View GIS тощо.

dsc_0411

Вітаємо студентів із успішним захистом кваліфікаційних робіт та отриманням ступеня магістра у Каразінському Університеті!