RSS Feed Новини

16.06.2021

Успішна акредитація бакалаврських освітніх програм кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

За результатами акредитаційної експертизи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти бакалаврські освітні програми «Географія», «Географія рекреації та туризму» спеціальності 106 Географія успішно пройшли акредитацію.

Під час процесу експертної оцінки було детально перевірено зміст та структуру освітніх програм, освітнє середовище та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, особливості викладання та навчання, внутрішнє забезпечення якості освітньої програми, враховано думку студентів, що навчаються за даними освітніми програмами, а також випускників, роботодавців та інших стейкхолдерів.

Вітаємо співробітників кафедри з цією подією та дякуємо представникам університетських служб, студентам, випускникам, роботодавцям та іншим стейкхолдерам, які брали участь у зустрічах з експертними групами.