RSS Feed Новини

10.03.2020

Науковий семінар на кафедрі гідрогеології

3 березня 2020 року на базі УкрНДІгазу відбулося сумісне розширене засідання секції геології вченої ради УкрНДІгазу та кафедри гідрогеології факультету геології,
географії, рекреації і туризму. В засіданні взяли участь викладачі кафедри гідрогеології: доц. Удалов І.В., проф. Лурє А.Й., доц. Соколов В.А., доц. Самойлов В.В., ст. викл. Кононенко А.В., ст. викл. Петік В.О. і запрошені фахівці проф. Касімов О.М. та проф. Яковлєв В.В.
На засіданні обговорювалася “Еколого-гідрогеологічна трансформація якісного складу підземних вод бучацько-канівського водоносного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну”. Доповідач: науковий співробітник відділу геоінформаційних технологій та геологічного моделювання Левонюк С.М.