RSS Feed Новини

06.12.2018

Пішов з життя заслужений професор університету, доктор географічних наук Артур Голіков

b0be2f6b66

Деканат факультету з глибоким сумом сповіщає про смерть заслуженого професора університету, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої школи України, відмінника освіти України, доктора географічних наук Артура Павловича Голікова.

Висловлюємо співчуття й розділяємо гіркоту втрати. Вічна пам’ять про Артура Павловича, науковця й чудову людину, назавжди залишиться в серцях рідних, близьких та знайомих.

Слова співчуття від колективу географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Президії українського географічного товариства

Слова співчуття від колективу факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

Слова співчуття від колективу кафедри туризму Львівського національного університету імені І. Франка

Слова співчуття від колективів геолого-географічного факультету та кафедри економічної та соціальної географії і туризму Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Слова співчуття від колективу географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Слова співчуття від географів з Львівщини

Слова співчуття від географів з Херсонщини

28.11.2018

Відбулись збори трудового колективу

27 листопада 2018 року на факультеті геології, географії, рекреації і туризму відбулись збори трудового колективу.

dsc_0216

На засідання головував проректор з науково-педагогічної роботи доц. Пантелеймонов А.В.

dsc_0221

Присутні заслухали и єдиноголосно ухвалили звіт декана Пересадько В.А. за 2017-2018 роки.

dsc_0228

 

28.11.2018

На кафедрі соціально-економічної географії та регіонознавства відбулись акредитаційні експертизи освітньо-професійних програм

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 1907-л від 09 листопада 2018 р. та № 1960-л від 13 листопада 2018 р.  «Про проведення акредитаційної експертизи» у період з 21 по 23 листопада 2018 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна було здійснено первинні акредитаційні експертизи освітньо-професійних програм «Економічна та соціальна географія» і «Географія рекреації та туризму» зі спеціальності 106 Географія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Склад експертних комісій затверджений наказом МОН України:

освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія»

  • завідувач кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету, д. геогр. н., доц. Д. С. Мальчикова,
  • доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. геогр. н., доц. Н. І. Мезенцева;

освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»

-   декан факультету біології, географії і екології Херсонського державного університету, д. геогр. н., доц. І. О. Пилипенко,

- декан географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, к. геогр. н., доц. А. В. Кузишин.

Під час акредитаційної експертизи зазначені експертні комісії розглянули подані  Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна акредитаційні справи та провели експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та державним вимогам до акредитації з підготовки фахівців рівня вищої освіти магістр.

За результатами проведеної первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм Економічна та соціальна географія і Географія рекреації та туризму зі спеціальності 106 Географія за другим (магістерським) рівнем у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна експертними комісіями були зроблені такі висновки.

  1. Всі матеріали, подані Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна щодо акредитації освітньо-професійних програм Економічна та соціальна географія і Географія рекреації та туризму зі спеціальності 106 Географія за рівнем вищої освіти магістр за обсягом, формою та змістом відповідають встановленим вимогам.

  2. На підставі вивчення поданих матеріалів та перевірки діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна порушень не виявлено.

  3. Матеріально-технічний, навчально-методичний, інформаційний, науковий та кадровий потенціал Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та державним вимогам до акредитації, що забезпечує державну гарантію якості освіти за освітньо-професійними програмами Економічна та соціальна географія і Географія рекреації та туризму зі спеціальності 106 Географія за другим (магістерським) рівнем.

28.11.2018

Кураторська година у Центрі «Вікно в Америку»

img_201

28 листопада 2018 року студенти академічної групи ГЦ-32 кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства на кураторській годині відвідали Центр «Вікно в Америку» Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

img_202

Під час зустрічі студенти отримали вичерпну інформацію про особливості роботи Центру, його матеріально-технічну базу, заходи, які проводяться на базі Центру, можливості користування літературою, фільмотекою, 3-D принтером тощо.

Дякуємо працівникам Центру «Вікно в Америку» за цікаве спілкування.

 

27.11.2018

Іллі Михайловичу Фику 70 років

Ілля Михайлович Фик – доктор технічних наук, старший науковий співробітник,  заслужений працівник НАК Нафтогаз України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2006 року, член Центральної Комісії з розробки нафтогазових родовищ, член редколегії журналу “Нафтогазова промисловість”, професор.

Народився 26 листопада 1948 р. на Волині у м. Ківерці в сім’ї ро­бітників. Ще за шкільних років мріяв стати геологом, захоплювався краєзнавством, туриз­мом. Брав участь у туристичних змаганнях, де отримав І спортивний розряд з туризму. Тож після закінчення школи у 1966 р. без вагань вступив на геологорозвідувальний факультет Івано-Франківської філії Львівського політехніч­ного інституту. У 1971 р. закінчив з відзнакою на той час вже Івано-Франківський інститут нафти та газу за спеціальністю «геофізичні методи по­шуків та розвідки родовищ корисних копалин». Скерування молодого спеціаліста в Україн­ський науково-дослідний інститут природних газів стало визначальним у його долі. В цьому трудовому колективі Ілля Михайлович пройшов шлях від ін­женера до директора інституту УкрНДІгазу.

У 2007—2009 рр. Ілля Михайлович був при­значений директором новоствореного інституту транспорту газу ДК «Укртрансгаз». Після виходу на пенсію в 2009 р. він перейшов на посаду професора в Харківський національний технічний університет «ХПІ» де в 2010 р. створив нову кафедру «Видобування нафти, газу та конденсату» по під­готовці спеціалістів з видобування нафти і газу. Ілля Михайлович має звання старшого наукового співробітника з розробки нафтогазових родовищ, завідувач кафедри мінералогії, петрографії і корисних копалин і професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Основним напрямком діяльності І. М. Фика є підготовка сировинної бази, транспортування й підземне зберігання газу, проектно-кошторисна документація для будівництва, інноваційної ре­конструкції об’єктів нафтогазовидобувної про­мисловості. Наукові та виробничі досягнення І. М. Фика стосуються підрахунку запасів газу; розробки петрофізичної моделі залишкової га­зонасиченості пласту; вибору систем розробки газоконденсатних родовищ України; розробки нових систем підвищення газоконденсатовилучення вуглеводнів з пласта, перепуску газу, ступінчатому сайклінг-процесу тощо.

І. М. Фик — керівник та співавтор багатьох проектів розробки газових і газоконденсатних родовищ України, в тому числі Новотроїцького, Котелевського,  Тимофіївського,  Куличихінського, запроектованих в режимах сайклінг-процесу; керівник та автор проектів розробки родовищ з важковидобувними запасами, зокрема проектів по збільшенню видобутку газу і конденсату із Щебелинської і Хрестищенської групи родовищ. З 2011 року Фик Ілля Михайлович за сумісництвом очолив прикладні наукові роботи в ТОВ «Карпатигаз», яка знаходиться в спільній діяльності з ДК «Укргазвидобування». Його наукові роботи направлені на збільшення власного видобутку газу та конденсату з родовищ України.

У науковому доробку вченого більше 400 наукових праць, зокрема монографій, статей, авторських свідоцтв.

І.М.  Фику  притаманна  активна  громадська позиція. Він активно займався громадською діяльністю як вчений секретар УкрНДІгазу, центральної комісії з розробки нафтових та газових родовищ Мінпаливенерго та ін. Нагороджений грамотою Мінпаливенерго, має звання заслуженого працівника Укргазпрому та їн.

Найбільшою життєвою цілью Іллі Михайловича є розбудова прикладної нафтогазової науки, збільшення власного видобутку вуглеводів в Україні та праця на благо Української держави.

З нагоди ювілею Іллі Михайловича Фика (70 річчям) він був нагороджений Медаллю імені В. Н. Каразіна, Почесною грамотою Харківської міської ради та Грамотою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Колектив факультету геології, географії, рекреації і туризму щиро бажає Вам, шановний Ілля Михайловичу, здоров’я, щастя, творчої наснаги, успіхів і сподіваємось, що Ви ще довго й плідно працю­ватимете  разом з нами!

20.11.2018

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства взяла участь у конференцію в Іспанії

15-16 листопада 2018 р. відбулася 32-а Міжнародна конференція Асоціації управління ділової бізнес-інформації (IBIMA) у м. Севілья (Іспанія). Кандидат географічних наук, завідувач навчальної лабораторії соціально-економічних і інформаційних технологій, доцент кафедри Кобилін Павло Олексійович виступив з двома колективними доповідями співробітників кафедри за темами: «Деякі питання формування та реалізації стратегій розвитку регіонів України з урахуванням європейського досвіду» та «Міграційні виклики 21 століття: досвід України».

За підсумками роботи конференції було видано збірник конференції, який буде індексуватися у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

19.11.2018

Кафедра фізичної географії та картографії вперше організувала заходи до Всесвітнього Дня геоінформаційних систем

Починаючи з 1999 р., за ініціативи низки професійних організацій, традиційно у середу третього тижня листопада (цього року – 14.11.2018), відзначається Всесвітній день геоінформаційних систем (ГІС). У цей день основна мета заходів по всьому світу – об’єднати зусилля ГІС-спеціалістів, щоб реалізувати завдання популяризації географічних знань та сучасних засобів геоінформаційних систем серед широкого кола недосвідчених користувачів та початківців.

Читати далі »

15.11.2018

Профорієнтаційна зустріч у відділені «Укргазбанку»

07 листопада 2018 р. студенти академічних груп ГЦ-22, ГР-21 та ГЦ-42 кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства відвідали відділення №380/20 «Укргазбанку». Зустріч відбулась у рамках «Тижня кар’єри», який проходив в університеті та на факультеті з 05 по 09 листопада 2018 р.

4%d0%b9

Під час зустрічі студенти, студенти кафедри отримали вичерпну інформацію про особливості роботи у банківських установах. Крім того, менеджер банку розповів студентам про вимоги до роботи туристичних у банківських установах, про можливості працевлаштування у відділеннях банка та відповів на численні питання студентів.

8%d0%b9

Висловлюємо щиру подяку начальнику відділення №380/20 Харківської обласної дирекції «Укргазбанку» Владиславу Луговому за надану студентам можливість відвідати банківську установу та познайомитись з її роботою.

1%d0%b9

15.11.2018

Профорієнтаційна зустріч у туристичній компанії «На чемоданах»

07 листопада 2018 р. студенти кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства відвідали туристичну компанію «Магазин подорожей «На чемоданах». Зустріч відбулась у рамках «Тижня кар’єри», який проходив в університеті та на факультеті з 05 по 09 листопада 2018 р.

%d1%868

Під час зустрічі студенти, які навчаються на за освітньою програмою «Економічна та соціальна географія» отримали вичерпну інформацію про особливості роботи у туристичній компанії. Крім того, менеджер з продажів Костянтин Шевченко розповів студентам про вимоги до роботи туристичних менеджерів, про можливості працевлаштування в туристичній компанії та
відповів на численні питання студентів.

%d1%861

Висловлюємо щиру подяку директору туристичної компанії «Магазин подорожей «На чемоданах» Олені Окишевій за надану студентам можливість відвідати зазначену компанію та познайомитись з її роботою.

%d1%867

14.11.2018

Конкурс до Всесвітнього Дня ГІС — «А що таке для тебе ГІС?»

Дорогі друзі! Долучайтеся до конкурсу «А що таке для тебе ГІС?», що проводить кафедра фізичної географії та картографії до Всесвітнього Дня ГІС. Свої пости ви можете залишати на сторінці заходу А що таке для тебе ГІС?. А всі, хто хоче поставити «подобається», можете знайти публікації на вкладці «обговорення».

Умови:
— у період з 6 по 14 листопада 2018 р. розмісти ілюстрацію або відео за темою конкурсу в своєму акаунті Інстаграм або/та на сторінці заходу у Фейсбук https://www.facebook.com/events/188058435449486/?ti=cl(обов’язково — подати пост на сторінку заходу у Фейсбук, а не на власну!).
— Ілюстрації або відео мають бути авторськими або ж містити посилання на джерело запозичення. Це може бути фото, коротке відео, карта, креслення тощо.
— Необхідно додати підпис: короткий вислів, фразу, цитату — жартівливу або серйозну, іронічну тощо. Якщо фраза запозичена, навести автора.
— Обов’язково додай хештег #GISphysgeoFamily2018
— Кількість постів від одного учасника — необмежена!
— Прийди на святкування Дня ГІС під час загальнокафедральної кураторської години 14 листопада о 13.40, ауд. Велика Хімічна та дізнайся, чи став переможцем!

Переможці:
— буде оголошено переможця в Інстаграм за кількістю позначок «подобається» до відповідного допису в твоєму акаунті (підрахунок буде підведено 14 листопада о 10.00)
— буде оголошено переможця за кількістю позначок «подобається» для публікації, розміщеної на сторінці заходу у Фейсбук. (підрахунок буде підведено 14 листопада о 10.00)
— додатково можуть бути введені номінації, які будуть оголошені під час святкування Дня ГІС на кафедрі фізичної географії та картографії 14 листопада о 13.40.
Переможців чекає слава)! Та тематичні подарунки від організаторів!

До участі у Конкурсі запрошуються студенти, аспіранти, викладачі, співробітники, випускники та партнери кафедри фізичної географії та картографії Каразінського університету та усі бажаючі!