RSS Feed Новини

23.10.2021

Пішла з життя Валентина Григорівна Клименко, доцент кафедри фізичної географії, заступник декана ФГГРТ з навчально-методичної роботи

0ea14bf5-7030-4bd7-89eb-5849534a3e85

З глибокою скорботою сповіщаємо, що 23 жовтня від нас пішла у засвіти Валентина Григорівна Клименко, доцент кафедри фізичної географії та картографії та беззмінний заступник деканафакультету геології, географії, рекреації і туризму з навчально-методичної роботи.

Валентина Григорівна була по-справжньому доброю та небайдужою людиною, завжди готовою допомогти у складній ситуації. Не залежно від проблем, з якими до неї йшли студенти чи співробітники – Валентина Григорівна чуйно відносилась до кожного, по-людяному, і робила усе для вирішення поставлених завдань. Взагалі, своїй справі Валентина Григорівна була віддана дивовижно, дуже переймалася за усі неприємності та нові виклики, що виникали у робочому процесі, допізна затримуючись на роботі.

У відносинах з людьми Валентина Григорівна була справжнім представником інтелігенції – стримана, але щира, чесна, причому чесна у самому широкому сенсі цього слова – не лише перед співрозмовником, але й перед собою. Основою життєвої позиції Валентини Григорівни була совість, своєю щирістю та харизмою вона миттєво завойовувала прихильність будь-якої людини.

Студентство запам’ятає Валентину Григорівну як дуже справедливого і професійного викладача, заняття якого проходили з гумором, у дуже здоровій, приємній атмосфері.

Людям, яких Валентина Григорівна поважала, вона часто повторювала: «З тобою я б пішла у розвідку…». Ми вважаємо за честь, що мали змогу з Вами, Валентино Григорівно, «сходити у розвідку», мали честь бути поряд з Вами.

Нашому сумові та скорботі немає меж.

22.10.2021

Пішов із життя видатний географ-суспільник і геолог, заслужений професор Каразіського університету Костянтин НЄМЕЦЬ

7834ce5b-7f99-45d0-a7b0-4a411572fe93

21 жовтня 2021 року пішов із життя видатний український вчений –географ-суспільник і гідрогеолог, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, професор кафедри гідрогеології, декан, який багато років очолював геолого-географічний факультет, Відмінник освіти України, Почесний доктор Ужгородського національного університету, заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Костянтин Аркадійович НЄМЕЦЬ.

 Костянтин Аркадійович народився 16 січня 1948 року в с. Городниця Житомирської області. У 1965 році вступив на геолого-географічний факультет Харківського державного університету імені О. М. Горького; у 1970 році одержав  диплом інженера-геолога, гідрогеолога з відзнакою, продовжив навчання в аспірантурі та розпочав роботу на кафедрі. У 1979 році успішно захистив дисертацію зі здобуття наукового ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук; у 2006 році – докторську дисертацію з економічної та соціальної географії. Багато років професійної діяльності Костянтина Аркадійовича були пов’язані з Каразінським університетом: 18 років він очолював геолого-географічний факультет, плідно працював на кафедрах гідрогеології та соціально-економічної географії і регіонознавства.

Костянтин Аркадійович був не лише фахівцем в галузі гідрогеологічної науки, а й одним з фундаторів Харківської школи суспільної географії та одним з провідних дослідників України. Він –науковець, який поєднував досить різні напрями: геологію, її гідрогеологічну гілку, і суспільну географію. Одним з перших в гідрогеологічній науці він займався методами моделювання, а в суспільній географії зробив вагомий внесок урозробку теорії інформаційної географії, започаткував низку нових методів та методик на основі синергетичного підходу зокрема. Його науковим надбанням є розробка теорії суспільної географії, новітніх методів багатовимірного аналізу, провідних суспільно-географічних методик та наукових концепцій. Під його науковим керівництвом захищено одинадцять кандидатських та одну докторську дисертації. Ним виплекано плеяду молодих науковців, які працюють в Україні та за кордоном у різних напрямах науки, політики, промисловості.

Наукові публікації Костянтина Аркадійовича користуються великою увагою вчених та громадських діячів. У його арсеналі більше 200 наукових публікацій, що мають високий індекс цитувань. Він був видатним в Україні фахівцем у галузі методології суспільної географії, одним із лідерів Харківської школи суспільної географії, головним редактором спеціалізованого наукового видання «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Геологія – Географія – Екологія», який входить до Web ofScience, членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом ряду (або низки) комісій Міністерства освіти і науки України.

Професор Костянтин Аркадійович НЄМЕЦЬ користувався беззаперечним авторитетом та повагою; мав тверду життєву позицію, в трудовій і науковій діяльності спирався на цінності Каразінського університету, був доброзичливою та порядною людиною, надзвичайно вимогливим до себе та оточуючих. Костянтин Аркадійович був еталоном справжнього науковця нашого часу, який гармонійно поєднував у собі глибоке розуміння закономірностей розвитку Універсуму та новітніх поглядів на наукову проблему, був мудрим наставником для молодих вчених та студентства.

Костянтин Аркадійович запам’ятався колегам привітною і доброзичливою людиною, мудрим наставником, який охоче ділився власним багатим життєвим і професійним досвідом.  

Колектив факультету геології, географії, рекреації і туризму глибоко сумує й висловлює щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Аркадійовича та розділяє гіркоту втрати.

6a61df80-1db9-48fd-8282-807eff77bd6a
Світла пам’ять про
Костянтина Аркадійовича НЄМЦЯ назавжди залишиться у наших серцях!

21.10.2021

20 жовтня 2021 року пішов з життя доцент кафедри гідрогеології Чомко Федір Васильович

eab3760e-5c96-4df1-b403-ee974eb105b2
Федір Васильович закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького з відзнакою (1973). Працював у лабораторії інженерної гідрогеології Державного НДІ Укрводгео. З 1976  працював в університеті (завідувачем лабораторії моделювання гідрогеологічних процесів, старшим викладачем, доцентом). З 2003  року виконував обов’язки заступника завідувача кафедри гідрогеології.

Викладав курси: “Вступ до фаху”, “Основи гідрогеології та інженерної геології”, “Динаміка підземних вод”, “Спеціальні розділи в гідрогеології”,  “Методика гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень”, “Гідрогеологічне прогнозування”, “Осн. водного господарства та організація господарсько-питного водопостачання”, “Охорона підземних вод від забруднення та виснаження”,  “Методи очистки підземних вод”, “Гідрогеологія України”.

Автор і співавтор більше 100 наукових праць.

Колектив кафедри висловлює щирі співчуття родині Чомка Федора Васильовича. Нехай  земля буде йому пухом, а пам’ять надовго збережеться в серцях колег, студентів, друзів, усіх, хто знав цю високопорядну та інтелігенту людину.

20.10.2021

Відбулася відкрита лекція Почесного доктора Каразінського університету Леоніда Руденка

У рамках візиту до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на факультеті геології, географії, рекреації і туризму відбулася відкрита лекція Леоніда Григоровича Руденка – академіка НАНУ, доктора географічних наук, професора, якому присвоєно звання Почесногодоктора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

b7b3ac49-b764-4cd6-9282-451de4ba9f90

У ході лекції на тему «Куди йде географія: актуалізація на тлі світових трендів» Леонід Григорович проаналізував основні векторисучасних суспільних трансформацій, а також викликів та можливостей, які постають у цьому контексті перед географією. Лектор акцентувавувагу на посиленні інтеграційної, інформаційної й прагматичної функцій географії. Виокремивключові тематичні блоки, проблеми, дослідження яких могло б стати  особливо ефективним на засадах трансдисциплінарності з провідною роллю географічної науки. Леонід Григорович підкресливпотенціал географічної науки у розбудові інфраструктури геопросторових даних, а також потребу формування дослідницьких підходів «постіндустріального» (геоінформаційного, ГІС-технологічного) типів.
7be9120c-cfd5-46b6-a1d1-b03280e509ca

Слухачами цієї надзвичайно цікавої лекції стали викладачі, співробітники та студенти факультету геології, географії, рекреації і туризму, зокрема студенти, що навчаються в бакалавраті на ОПП «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток».

9a74a210-083c-400c-8f36-21533ba49680

Науковий доробок Л.Г. Руденка становить близько 700 наукових публікацій, серед яких 42 монографії, статті, комплексні атласи. У спеціалізованій вченій раді, якою тривалий час керує Леонід Григорович, захищали свої кандидатські та докторські дисертації з географічної картографії багато співробітників кафедри фізичної географії та картографії.
a477b70e-6d53-4e93-9aff-61d4f3049fd5

Щиро дякуємо Почесному доктору Леоніду Григоровичу Руденку за актуальну лекцію, зустрічі з колективом нашого факультету та чекаємо на новий візит до Каразінського університету!

14.10.2021

З Днем Захисника України!

Зі святом, дорогі викладачі, співробітники і студенти нашого факультету! Щастя, здоров‘я і миру кожному з Вас, кожному нашому захиснику! Нехай якнайшвидше повертаються з перемогою!

38bc3a36-9d3d-4f3d-ae7f-6bc9df4447e4

11.10.2021

Участь представників факультету в якості журі у міському турнірі юних географів

9 жовтня представники факультету взяли участь в якості членів журі у ХIV міському турнірі юних географів для учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти, який відбувся на базі Навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Усі команди кожного з районів міста Харкова показали гарні знання, а кращі команди будуть представляти наше місто на Всеукраїнському турнірі.

5d091d54-3baa-4a42-aa5c-7d184979037a b081c2e8-87b8-4419-b973-ca1e7fe175bd e16aebd0-a251-40ea-91db-785482569b2d c3b3bb80-65ac-4e38-9591-e27751e4e2df

 

11.10.2021

Вітаємо Катерину Борисівну БОРИСЕНКО з нагородженням почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради!

964116b5-fd47-40b6-b978-31a42ab3c605

Щиросердно вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента кафедри фізичної географії та картографії Катерину Борисівну БОРИСЕНКО, завідувача лабораторії фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені Г. П. Дубинського ФГГРТ, з нагородженням ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Департаменту освіти Харківської міської ради за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова.

d9528806-a8fa-4224-a4ff-9da90cd42201

Ми абсолютно погоджуємось із формулюваннями нагороди щодо заслуг Катерини Борисівни, щиро пишаємося і бажаємо нових професійних звершень та успіхів!

cf75e6bf-1929-4807-bea8-1fa95e43423f

11.10.2021

Hexagon Geospatial продовжила кафедрі фізичної географії та картографії ліцензії ERDAS Imagine

Кафедра фізичної географії та картографії продовижила на наступний календарний рік партнерство з компанією Hexagon Geospatial(підрозділ групи Hexagon AB) та отримала оновлення ліцензій на програмне забезпечення дистанційного зондування Землі ERDAS Imagine, що активно використовується в навчальному процесі та є одним з лідерів ГІС-ринку.

d2d09486-645f-4df6-b554-3954bbbab25b

Щиро дякуємо компанії Hexagon Geospatial за надану можливість! Також дякуємо співробітникам навчальної лабораторії геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі за ініціативу та реалізацію партнерств з програмного забезпечення.