RSS Feed Анонси

07.09.2017

До уваги студентів, викладачів, науковців, майбутніх абітурієнтів. Зустріч з представниками Геофізичного управління “Укргазпромгеофізика”

Усіх, хто цікавиться перспективами розвитку газовидобувної галузі в Україні, кому цікаво дізнатися про геофізичні дослідження, запрошуємо на зустріч з представниками організації-роботодавця Геофізичне управління “Укргазпромгеофізика”, присвячену Дню працівників нафтової,
газовидобувної та нафтопереробної промисловості.
Зустріч відбудеться 11 вересня 2017 р. о 12 годині в аудиторії 5-67.

17.04.2017

Всеукраїнська олімпіада з географії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Всеукраїнська олімпіада з географії

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Спеціальності 103 «Науки про Землю»

До участі в олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення олімпіади.

Олімпіади проводяться у два тури – дистанційний (перший) та очний (другий).

Дистанційний тур триває з  13 березня  до 13 квітня 2017 р. Для участі в дистанційному турі необхідно:

 1. Заповнити анкету для реєстрації за посиланням http://geo.karazin.ua/applicants/
 2. Закачати завдання, розташовані на сайті факультету геології, географії, рекреації і туризму, за посиланням http://geo.karazin.ua/applicants/
 3. Відповіді на завдання надсилаються електронною поштою на електронну адресу geo@karazin.ua до 13 квітня 2017 р. включно, з поміткою «Олімпіада», що містить вкладений файл з відповідями та файл з анкетними даними. Учні шкіл з російською мовою навчання можуть, за бажанням, надавати відповідь російською мовою.
 4. Відповідь на кожне запитання не повинна бути більшою, ніж одна сторінка тексту, набраного шрифтом Times New Roman; кегль 12; інтервал 1,5; відступ (абзац) 1,25; поля з усіх боків сторінки – 2 см.
 5. Максимальна кількість балів за кожне завдання – 10; загальна кількість балів за завдання дистанційного туру – 70.
 6. Зверніть увагу! Роботи, що були відправлені після 13 квітня 2017 року, та роботи з незаповненими анкетами розглядатися не будуть. Якщо один учасник надіслав кілька відповідей, розглядатися буде тільки одна остання відповідь, яка була відправлена до 13 квітня 2017 року.
 7. Попередні результати перевірки робіт учасників дистанційного туру будуть оприлюднені 14 квітня 2017 року. Термін подачі апеляцій з 14.04.2017 по 20.04.2017. Остаточні результати перевірки робіт учасників дистанційного туру будуть оприлюднені 21 квітня 2017 року.

Учасники, які набрали не менше 75 % балів на першому етапі, будуть запрошені на очний тур олімпіади, що відбудеться 13 травня 2017 року за адресою м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 6-38.

Для участі у очному турі учасники мають пред‘явити документ, що посвідчує особу і громадянство, документ про повну загальну середню освіту або довідку з фотокарткою з навчального закладу, завірену печаткою навчального закладу.

Завдання дистанційного туру Всеукраїнської олімпіади з географії

Анкета

Результати дистанційного туру Всеукраїнської олімпіада з географії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

06.04.2017

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у МІЖВУЗІВСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ «ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ» 16-17 травня 2017 року

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова організаційного комітету: проф. В.А. Пересадько.

Заступники голови організаційного комітету: проф. І.М. Фик.

Секретар конференції: Я.О. Раєвський.

Технічний секретар конференції: С.В. Свердлова.

Організаційний комітет: проф. В.Г. Суярко, проф. А.Й. Лур’є, доц. А.В. Матвєєв,  доц. О.О. Клевцов, доц. Д.Ф. Донской, О. В. Чуєнко,        О.І. Хріпко, О.Ю. Давиденко, Ю.О. Литвиненко, Л.В. Іщенко, Н.С. Стопченко, О.В. Зикова.

Редколегія конференції: проф. І.М. Фик, проф. В.Г. Суярко, проф. А.Й. Лур’є, доц. О.О. Клевцов, доц. А.В. Матвєєв, О.Ю. Давиденко.

Координатори конференції         та відповідальні за зв'язок з учасниками стосовно організаційних питань:

 • Раєвський Я.О. (067)1224637;
 • Свердлова С.В. (093)9091392, (057)707-55-38, (oilandgasgeo@gmail.com).

НАПРЯМИ  РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Геологія родовищ корисних копалин
 2. Промислова геофізика
 3. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ
 4. Геологічні передумови нафтогазоконденсатовіддачі покладів та родовищ
 5. Екогеохімія нафти і газу
 6. Гідрогеологія нафтових і газових родовищ

Форми участі:

 • доповідь (очна);
 • участь у роботі конференції в якості слухача (заочна);
 • надсилання матеріалів без присутності на конференції (заочна).

Робочі мови конференції: українська, російська.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для участі у конференції необхідно відправити на електронну адресу oilandgasgeo@gmail.com

 • до 16 квітня 2017 року заявку на участь у конференції, де вказати тему доповіді та напрям (форма наведена в кінці інформаційного листа), а також тези, оформлені відповідно до вимог (наведені нижче).
 • копію квитанції про оплату організаційного внеску (після підтвердження редколегією прийняття тез).

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Ім’я файлів - прізвище автора (наприклад: ivanov_tezi, ivanov_zayavka, ivanov_kvitancija).
 2. Тези доповідей, обсягом до 2 повних сторінок А4 (разом з анотацією), надсилаються в електронному вигляді, текст набирається у редакторі MS Word. Гарнітура: шрифт Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля по 2 см, абзацний відступ – 1,0.
 3. Заголовок - жирний шрифт, розміщення по центру. На наступному рядку у правому кутку вказуються прізвище та ім’я автора (жирний шрифт), нижче – місце роботи, нижче у дужках – відомості про наукового керівника, якщо такий є (прізвище та ініціали, науковий ступінь, наукове звання). Далі – анотація (3-4 рядки) та ключові слова (до 5 слів) мовою тез. Через рядок з відступу розміщується текст тез.
 4. Під текстом (через рядок) з відступу друкується список використаних джерел у рядок курсивом розміром 12 пт. Джерела вказуються в алфавітній послідовності, посилання на них в тексті - у квадратних дужках відповідно до порядкового номеру джерела. Цитати відділяються у лапках та оформлюються в квадратних дужках з вказанням сторінки у джерелі: «…..» [1, c. 15].

Зразок оформлення тез

ЗАГОЛОВОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

М.С. Іншин, студент

Харківський національній університет імені В.Н. Каразіна

(кер. О.О. Клевцов, доцент)

Анотація (3-4 рядки)

Ключові слова (до 5 слів)

Кобзівське ГКР знаходиться на території Красноградського та Кегичівського районів Харківської області.

Список використаних джерел: 1. Гавриш В. К. Заложение, развитие  Днепровско-Донецкой впадины и проблемы ее крупно масштабного тектонического районирования // Геол. журн.. – 1986. – Т. 46, № 2. – С. 125–132. 2. Суярко В. Г. Структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів (на прикладі Західно-Донецького грабену) /       В. Г. Суярко, В. М. Загнітко, Г. В. Лисиченко – К. : ТОВ «САЛЮТІС», 2010. – 84 с.

 ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ:

 1. Відповідальність за зміст тез несуть автори.
 2. Оргкомітет залишає за собою право на редагування тез.
 3. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези у випадку, якщо вони не відповідатимуть вимогам або тематиці конференції, за відсутності підтвердження оплати.
 4. Оплату оргвнеску радимо проводити після підтвердження редколегією прийняття тез до публікації.
 5. Просимо учасників, які подали заявку, але за певних причин не зможуть взяти участь у конференції, завчасно повідомити оргкомітет (телефоном або електронним листом).
 6. За додатковою інформацією або у випадку виникнення питань просимо звертатися за телефонами (057)707-55-38, (067)1224637, (093)9091392 або за електронною адресою oilandgasgeo@gmail.com

 ФІНАНСОВІ УМОВИ:

 • Організаційний внесок (на збірник тез доповідей, програму конференції та інші орг. витрати) становить для  аспірантів – 150 грн, для студетів–120 грн. При заочній участі – 100 грн, які необхідно надіслати електронним платежем на карту ПриватБанку на ім’я координатора конференції Раєвського Ярослава Олександровича (5168 7426 0091 9306) вказавши в графі призначення платежу: «За конференцію ПІБ учасника». Прохання зв’язатися з координатором та надати копію квитанції після оплати (надіслати на електронну адресу, вказати ПІБ учасника).
 • У випадку заочної участі та необхідності пересилки збірника тез поштою треба додатково сплатити 30 грн (поштовий збір).
 • Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.
 • Прохання до учасників конференції самостійно потурбуватися про проживання.

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім'я, по-батькові __________________________________________

Курс навчання_____________________________________________________

Посада (студент, аспірант, інше) ______________________________________

Місце роботи (місце навчання)________________________________________

Країна, адреса, поштовий індекс_______________________________________

Контактні телефони_________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Форма участі (доповідь (очна); участь у роботі конференції в якості слухача (заочна); надсилання матеріалів без присутності на конференції (заочна))_____________________________________________________________

Напрям роботи  конференції____________________________________________

Тема доповіді________________________________________________________

Мультимедійна презентація (так/ні)_____________________________________

Необхідність проживання (так/ні)_______________________________________

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

БУДЕМО ВДЯЧНІ ЗА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД КОЛЕГ ТА ІНШИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ

  

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ

29.03.2017

3-7 квітня 2017 року — Тиждень кар’єри. На факультеті пройдуть цікаві зустрічі: запрошуємо до участі

3–7 квітня 2017 року в Університеті пройде Тиждень кар’єри.

На факультеті протягом тижня проходитимуть презентації роботодавців, які розкажуть про нові тенденції на ринку праці, зустрічі з випускниками, які поділяться особистим досвідом працевлаштування, майстер-клас з пошуку роботи та укладанню резюме.

Більш детальна інформація про місце і час проведення заходів тут 

Також заплановано проведення таких загальноуніверситетських заходів:

5 квітня 2017 року

– робота містечка Центру зайнятості | з 11:00 до 14:00 | майдан Свободи, 4, головний корпус університету, хол 1-го поверху

У рамках заходу студенти зможуть пройти тестування, проконсультуватися у фахівців та ознайомитися з переліком актуальних вакансій на стендах.

6 квітня 2017 року

– Ярмарок вакансій | з 12:00 до 15:00 | майдан Свободи, 6, північний корпус університету, 1-й поверх, Колонна зала

Вхід вільний. Запрошуються усі бажаючі.

21.03.2017

Зустріч кураторів академічних груп з представниками психологічної служби університету

22 березня о 15 год. 15 хв. у аудиторії "Велика хімічна" відбудеться зустріч кураторів академічних груп з представниками психологічної служби університету. Тема семінару "Запобігання суцїцидальних схильностей у студентів".

14.03.2017

Зустріч кураторів академічних груп з керівництвом університету

16 березня о 15 год. 15 хв. у аудиторії "Велика хімічна" відбудеться зустріч кураторів академічних груп з керівництвом університету.

10.03.2017

День відкритих дверей

26 березня 2017 р. факультет геології, рекреації і туризму запрошує абітурієнтів та їх батьків взяти участь у Дні відкритих дверей.

8-2-17-1024x535

Початок заходу заплановано на 9 год. 00 хв.

Програма Дня відкритих дверей:

- з 9-00 до 10-30 – участь факультету в університетських заходах

(роздача інформаційних буклетів про факультет, участь у виставці

факультетів, зустріч абітурієнтів з керівництвом університету тощо);

- 10-30- 11-00 – зустріч з абітурієнтами на факультеті в ауд. 5-69

(головний корпус університету, м-н. Свободи, 4; п’ятий поверх, хімічна

сторона);

- 11-00- 12-00 – зустрічі з абітурієнтами на кафедрах факультету.

Чекаємо всіх зацікавлених осіб на Дні відкритих дверей.

10.02.2017

День відкритих дверей

8-2-17

12 лютого 2017 р. факультет геології, рекреації і туризму запрошує абітурієнтів та їх батьків взяти участь у Дні відкритих дверей.

Початок заходу заплановано на 9 год. 00 хв.

Програма Дня відкритих дверей:

з 9-00 до 10-30 – участь факультету в університетських заходах (роздача інформаційних буклетів про факультет, участь у виставці факультетів, зустріч абітурієнтів з керівництвом університету тощо);

10-30-11-00 – зустріч з абітурієнтами на факультеті в ауд. 5-69 (головний корпус університету, м-н. Свободи, 4; п’ятий поверх, хімічна сторона);

11-00-12-00 – зустрічі з абітурієнтами на кафедрах факультету.

Чекаємо всіх зацікавлених осіб на Дні відкритих дверей.

Окрім цього, всі бажаючі можуть зареєструватися для участі у заході та отримати можливість виграти сувенірну продукцію.
https://goo.gl/CqakHe

Більш детальну інформацію щодо вступу до університету можна отримати на сайті «Абітурієнт Каразінського».
http://start.karazin.ua/

10.02.2017

Запрошуємо студентів і аспірантів взяти участь у роботі «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи», присвяченої пам’яті професора Г.П. Дубинського

5-6 квітня 2017 р. відбудеться щорічна Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи», присвячена пам’яті професора Г.П. Дубинського.

Запрошуємо студентів і аспірантів взяти участь у роботі конференції.

Наукові секції конференції:
1. Фізична географія та геоекологія.
2. Географічна картографія, геоінформатика і кадастр.
3. Методика викладання географії і менеджмент освіти.
4. Рекреаційна географія, краєзнавство і туризм.

За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів конференції. Для публікації необхідно до 15 березня 2017 р. електронною поштою надіслати в Оргкомітет матеріали, оформлені відповідно до вимог. Детальніше — інфолисті.

30.01.2017

Запрошуємо до участі у ГІС-форумі- 2017 !

Запрошуємо до участі у ГІС-форумі- 2017 !

Кафедра фізичної географії та картографії ХНУ імені В.Н. Каразіна, спільно з компаніями «ГІСІНФО» та «Intetics», запрошують до участі у щорічному ГІС-форумі – заході, присвяченому розвитку геоінформаційних систем, дистанційного зондування Землі, геодезії та близьких галузей.

Основна мета заходу – організація конструктивного діалогу між дистриб'юторами програмного забезпечення, ГІС-даних та ГІС-послуг, постачальниками обладнання, що використовується у ГІС-галузі, потенційними споживачами продукції, науковцями, викладачами у сфері ГІС-технологій та студентами – майбутніми ГІС-фахівцями.

ГІС-форум відбудеться 22-24 лютого 2017 р. у м. Харкові, на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Провідні теми ГІС-форуму- 2017:

• Геопросторові технології та професійне обладнання в агробізнесі,

• Веб-рішення в області ГІС, геопортали,

• БПЛА (безпілотні літальні апарати),

а також – інша ГІС-тематика.

ГІС-форум традиційно включає різні види роботи: пленарні та секційні засідання, круглі столи та семінари, Конкурс студентських проектів, виставку професійного обладнання та рішень, майстер-класи з користування програмним забезпеченням та обладнанням.

Запрошуємо до участі!

Деталі – в інформаційному листі (натиснути).

Контактний e-mail: info@gis-forum.org.ua

З найкращими побажаннями,

Оргкомітет ГІС-форуму.