Навчальні плани


ОПП Географія, економіка та краєнавчо-туристична работа (перший (бакалаврський) рівень), денна форма навчання

ОПП Географія, природознаство та спортивно-туристська робота (перший (бакалаврський) рівень), денна форма навчання

ОПП Фізична географія, моніторингі кадастр природних ресурсів (перший (бакалаврський) рівень), денна форма навчання

ОПП Геоурбаністика, регіоналістика ті країзнавство (перший (бакалаврський) рівень), денна форма навчання

ОПП Картографія, геоінфрматика і кадастр (перший (бакалаврський) рівень), денна форма навчання

ОПП Географія рекреації та туризму (перший (бакалаврський) рівень), денна форма навчання

ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток (перший (бакалаврський) рівень), денна форма навчання

ОПП Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин (перший (бакалаврський) рівень), денна форма навчання

ОПП Геологія нафти і газу (перший (бакалаврський) рівень), денна форма навчання

ОПП Прикладна гідрогеологія (перший (бакалаврський) рівень), денна форма навчання

ОПП Географія (другий (магістерський) рівень), денна форма навчання

ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота (другий (магістерський) рівень), денна форма навчання

ОПП Географія, Людина і природа та туристська робота (другий (магістерський) рівень), денна форма навчання

ОПП Географя рекреації та туризму (другий (магістерський) рівень), денна форма навчання

ОПП Геологія (другий (магістерський) рівень), денна форма навчання

ОПП Геологія нафти і газу (другий (магістерський) рівень), денна форма навчання

ОПП Гідрогеологія (другий (магістерський) рівень), денна форма навчання

ОПП Економічна та соціальна географія (другий (магістерський) рівень), денна форма навчання

ОПП Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі (другий (магістерський) рівень), денна форма навчання

ОПП Географія, економіка та краєнавчо-туристична работа (перший (бакалаврський) рівень), заочна форма навчання

ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток (перший (бакалаврський) рівень), заочна форма навчання

ОПП Географія, Людина і природа та туристська робота (другий (магістерський) рівень), заочна форма навчання

ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота (другий (магістерський) рівень), заочна форма навчання

ОПП Геологія (другий (магістерський) рівень), заочна форма навчання

ОПП Геологія нафти і газу (другий (магістерський) рівень), заочна форма навчання

ОПП Гідрогеологія (другий (магістерський) рівень), заочна форма навчання

ОПП Інженерна геологія (другий (магістерський) рівень), заочна форма навчання

ОПП Географія (другий (магістерський) рівень), заочна форма навчання

ОПП Економічна та соціальна географія (другий (магістерський) рівень), заочна форма навчання