Навчальні плани, магістр


014.07. Середня освіта (Географія) Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота  Денна форма навчання

014.07. Середня освіта (Географія) Географія, Людина і природа та туристська робота Денна форма навчання

106. Географія Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування Денна форма навчання

106. Географія Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі Денна форма навчання

106. Географія Географія рекреації та туризму Денна форма навчання

106. Географія Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток Денна форма навчання

106. Географія Геоінформаційні системи в територіальному управлінні Денна форма навчання

103. Науки про Землю Геологія Денна форма навчання

103. Науки про Землю Геологія нафти і газу Денна форма навчання

103. Науки про Землю Гідрогеологія Денна форма навчання