Графік захисту кваліфікаційних робіт студентів


Графік захисту кваліфікаційних робіт студентів 2 курсу, спеціальність 103. Науки про Землю, освітньо-професійні програми «геологія нафти і газу», «інженерна геологія» «гідрогеологія», освітній рівень «магістр», денна форма навчання

Графік захисту кваліфікаційних робіт здобувачів рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійної програми «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» денна та заочна форми навчання

ГРАФІК ЗАХИСТУ Кафедри фізичної географії і картографії кваліфікаційних робіт студентів 2 курсу за спеціальністю 106 Географія освітньо-професійної програми «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі» (ГД-21) освітній рівень «магістр» денна форма навчання