Програми вступних та фахових іспитів, співбесід. Приклади завдань


ПРОГРАМА вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА співбесіди з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА фахового тестового екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія) для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

ПРОГРАМА вступного екзамену (в усній формі) з географії для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія)  на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти за іншою спеціальністю

ПРОГРАМА фахового екзамену з географії та методики її викладання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 014.07. «Середня освіта (Географія)» освітньо-професійна програма «ГЕОГРАФІЯ, ЛЮДИНА І ПРИРОДА ТА ТУРИСТСЬКА РОБОТА»

ПРОГРАМА фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з економічної та соціальної географії і методики її викладання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр»за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) (освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр»за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з ГЕОГРАФІЇ для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія освітньо-професійна програма «ГЕОГРАФІЯ»

ПРОГРАМА фахового екзамену з картографії, геоінформаційних систем і дистанційного зондування Землі для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія освітньо-професійна програма «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне  зондування Землі»

ПРОГРАМА фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна програма «Геологія»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з гідрогеології для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна програма «Інженерна геологія»)

ПРОГРАМА фахового екзамену з гідрогеології для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна програма "ГІДРОГЕОЛОГІЯ")

ПРОГРАМА фахового вступного екзамену з геології нафти і газу для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» освітньої програми «Геологія нафти і газу»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Науки про Землю»