Склад спеціалізованої вченої ради


Голова ради:

 1. Нємець Людмила Миколаївна, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02.

Заступник голови:

 1. Костріков Сергій Васильович, д. геогр. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02.

Вчений секретар:

 1. Ключко Людмила Василівна, к. геогр. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02.

Члени ради:

 1. Байназаров Анатолій Михайлович, к. геогр. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 2. Барановський Микола Олександрович, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 11.00.02;
 3. Голіков Артур Павлович, д. геогр. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 4. Завєтний Сергій Олександрович, д. ф. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 5. Кандиба Юрій Іванович, к. геогр. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 6. Крайнюков Олексій Миколайович, д. геогр. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 7. Лур’є Анатолій Йонович, д. геол.-мін. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 8. Мезенцев Костянтин Володимирович, д. геогр. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;
 9. Нємець Костянтин Аркадійович, д. геогр. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 10. Пасько Володимир Феодосійович, к. геогр. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;
 11. Пилипенко Ігор Олегович,к. геогр. н., доцент, декан факультету, Херсонський державний університет, спеціальність 11.00.02;
 12. Підгрушний Григорій Петрович, д. геогр. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.02;
 13. Редін Володимир Іванович, к. геогр. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 14. Яворська Вікторія Володимирівна, д. геогр. н., професор, заступник декана, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 11.00.02.