Робочі програми дисциплін (аспірантура) 20-21


Робоча програма навчальної дисципліни WORKING WITH GEODATABASES IN HUMAN GEOGRAPHY (РОБОТА З БАЗАМИ ГЕОДАНИХ У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ) Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Економічна та соціальна географія

Робоча програма навчальної дисципліни ГЕОЛОГІЯ, ПОШУКИ ТА РОЗВІДКА РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Геологія нафти і газу Кваліфікація: Доктор філософії з наук про Землю

Робоча програма навчальної дисципліни ГЕОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В НАУКАХ ПРО ЗЕМЛЮ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Освітня програма: НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Геохімія

Робоча програма навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Екологічна безпека

Робоча програма навчальної дисципліни МЕТОДОЛОГІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Гідрогеологія Кваліфікація: Доктор філософії з наук про Землю

Робоча програма навчальної дисципліни СУЧАСНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КАРТОГРАФІЇ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Географічна картографія

Робоча програма навчальної дисципліни ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ, ГЕОФІЗИКИ ТА ГЕОХІМІЇ ЛАНДШАФТІВ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту

Робоча програма навчальнох дисципліни СПЕЦІАЛЬНА ПАЛЕОНТОЛОГІЯ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність : 103 НАУКИ ПРО ЗМЕЛЮ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Палеонтологія і стратиграфія

Робоча програма навчальної дисципліни ТЕОРЕТИЧНА СТРАТИГРАФІЯ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність : 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Палеонтологія і стратиграфія

Робоча програма навчальної дисциаліни ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Робоча програма навчальної дисципліни ГЕОДИНАМІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Геологія нафти і газу

Робоча програма навчальної дисципліни ГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН  Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Геохімія

Робоча програма навчальної дисципліни НАУКОВІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни ПОЛІТИКА ТА МЕНЕДЖЕМЕНТ В ОХОРОНІ ДОВКІЛЛЯ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни СПЕЦІАЛЬНА ГІДРОГЕОЛОГІЯ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Гідрогеологія Кваліфікація: Доктор філософії з наук про Землю

Робоча програма навчальної дисципліни СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Екологічна безпека

Робоча програма навчальної дисципліни ТЕОРІЯ ГЕОЗОБРАЖЕНЬ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Географічна картографія

Робоча програма навчальної дисципліни ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОЇ ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОФІЗИКИ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Геологія нафти і газу

Робоча програма навчальної дисципліни ПРАКТИКИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRACTICES) Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни ПРАКТИКИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRACTICES) Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни РОЗРОБКА І МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ (ENVIRONMENTAL PROJECTS DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни РОЗРОБКА І МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ (ENVIRONMENTAL PROJECTS DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни ГЕОМАТИКА І МОДЕЛЮВАННЯ Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ (MODELS FOR ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT) Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ (MODELS FOR ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT) Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS IN HUMAN GEOGRAPHY (МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ) Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТИ (PRACTICE LEARNING IN UNIVERSITY TEACHING) Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни СТАЛИЙ РОЗВИТОК (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма навчальної дисципліни МЕТОДОЛОГІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Економічна та соціальна географія

Робоча програми НАУКОВО-АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Робоча програма навчальної дисципліни ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ Спеціальність (напрям): 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Робоча програма навчальної дисципліни ТРИВИМІРНЕ (3D) МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 

Робоча програма НАУКОВО-АСИСТЕНТСТКОІ ПРАКТИКИ Спеціальність: 103 Науки про Землю Галузь знань: 10 - Природничі науки