Збірник наукових праць «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»Сторінка видання на periodicals.karazin.ua
ISSN: 2075-1893
e-ISSN: 2409-3173
Рік заснування: 2000
Проблематика: актуальні проблеми географічної науки, картографії, педагогічної теорії та методики викладання географії, відображення результатів новітніх досліджень у цих галузях
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8681 від 22.04.2004
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Головний редактор: Віліна Анатоліївна Пересадько, доктор географічних наук.
Члени редколегії:

 • О.В. Барладін, канд. техн. наук (ПрАТ «Інститут передових технологій»);
 • Л.М. Даценко, д-р геогр. наук (КНУ імені Т. Шевченка);
 • А.П. Голіков, д-р геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);
 • О.О. Жемеров, канд. геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);
 • І.П. Ковальчук, д-р геогр. наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України);
 • С.В. Костріков, д-р геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);
 • В.М. Московкін, д-р геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);
 • А.Н. Некос, д-р геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);
 • К.А. Нємець, д-р геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);
 • Л.М. Нємець, д-р геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);
 • Л.Г. Руденко, д-р геогр. наук, академік НАН України (Інститут географії НАНУ);
 • Р.І. Сосса, д-р геогр. наук (ДНВП «Картографія»);
 • О.С. Третьяков, канд. геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна), д-р географії (Франція);
 • І.Г. Черваньов, д-р техн. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);
 • П.Г. Шищенко, д-р геогр. наук, чл.-кор. НАПН України (КНУ імені Т. Шевченка).

Зарубіжні члени редколегії:

 • О.М. Берлянт, д-р геогр. наук (Канада);
 • О.С. Володченко, д-р географії (Дрезденський технічний університет, Німеччина);
 • Б.І. Кочуров, д-р геогр. наук (Інститут географії РАН, Росія).

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
факультет геології, географії, рекреації і туризму, кафедра фізичної географії та картографії
пл. Свободи, 4, Харків, Україна, 61077
Тел.: (057) 707-53-60
Офіційний сайт: goik.url.ph
E-mail: physgeo@karazin.ua