Міжрегіональний збірник наукових праць «Часопис соціально-економічної географії»


Сторінка видання на periodicals.karazin.ua
ISSN: 2076-1333
e-ISSN: 2312-1130
Рік заснування: 2005
Проблематика: висвітлює сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій галузі. В журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування суспільно-географічних досліджень в регіонах України та у світі.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10768 від 21.12.2005
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Головний редактор: Нємець Людмила Миколаївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Члени редколегії:

 • Олійник Ярослав Богданович – шеф-редактор, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Голіков Артур Павлович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Костріков Сергій Васильович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, доцент, професор кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Нємець Костянтин Аркадійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Пересадько Віліна Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Руденко Валерій Петрович – доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Топчієв Олександр Григорович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;
 • Черваньов Ігор Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізичної географії та картографії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Шаблій Олег Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Шищенко Петро Григорович – доктор географічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, Президент Українського географічного товариства, професор кафедри географії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Кандиба Юрій Іванович – технічний секретар, кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Зарубіжні члени редколегії:

 • Ганс Гюнтер Клєв – доктор географії, управляючий директор Міністерства економіки, захисту клімату, енергетики і територіального планування у палатинаті басейну Рейну (Німеччина);
 • Джеймс Скотт – професор факультету соціальних наук та бізнес-досліджень Карельського інституту, університет Східної Фінляндії (Фінляндія);
 • Дружинін Олександр Георгійович – доктор географічних наук, професор, директор Північно-Кавказького науково-дослідного інституту економічних і соціальних проблем, Південний федеральний університет (Росія);
 • Колосов Володимир Олександрович – доктор географічних наук, професор, перший віце-президент Міжнародного географічного союзу, Інститут географії Російської академії наук (Росія);
 • Попкова Людмила Іванівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Курський державний університет (Росія);
 • Станайтіс Саулюс – доктор географії, доцент, завідувач кафедри регіональної географії, Вільнюський педагогічний університет (Литва).

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022
Тел.: (057) 707-52-74
Офіційний сайт: hgj.univer.kharkov.ua
E-mail: chasopys_seg@mail.ru

Міжрегіональний збірник наукових праць «Часопис соціально-економічної географії»

chasopys_soc

Сторінка видання на periodicals.karazin.ua

ISSN: 2076-1333
e-ISSN: 2312-1130
Рік заснування: 2005

Проблематика: висвітлює сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій галузі. В журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування суспільно-географічних досліджень в регіонах України та у світі.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10768 від 21.12.2005

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», за спеціальностями 103 Науки про Землю та 106 Географія (наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.).

 

Члени редакційної колегії наукового видання «Часопис соціально-економічної географії»

Нємець Людмила Миколаївна – голова редакційної колегії, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail: soc-econom-region@karazin.ua, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9943-384X

Костріков Сергій Васильович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail:  sergiy.kostrikov@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4236-8474

Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна), e-mail: k_mez@ukr.net, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1974-7860

Нємець Костянтин Аркадійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail:  konstantin.nemets@karazin.ua, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7262-2111

Пересадько Віліна Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail:  vilinaperesadko@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2439-2788

Руденко Валерій Петрович – доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна), e-mail: rudenko_valery@ukr.net, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7542-4399

Сегіда Катерина Юріївна – доктор географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail:  kateryna.sehida@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1122-8460

Топчієв Олександр Григорович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (Україна)

Шаблій Олег Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна), e-mail: shabliy@franko.lviv.ua, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1519-160X

Кандиба Юрій Іванович – технічний секретар, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail: chseg@karazin.ua, ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-1155-057X

 

Члени міжнародної редакційної ради

 

Антіпова Катерина Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної географії зарубіжних країн, Білоруський державний університет (Білорусь), e-mail: Antipova@bsu.by, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7862-5500

Арісой Ялчін – доктор філософії (цивільна інженерія), професор кафедри цивільної інженерії, Університет Докуз Ейлюл (Туреччина), e-mail: yalcin.arisoy@deu.edu.tr, ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-4095-1543

Джентіле Майкл – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри соціології та соціальної географії, Університет Осло (Норвегія), e-mail: michael.gentile@sosgeo.uio.no, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5224-788X

Карачоні Давід – доктор філософії (географічні науки), науковий співробітник, Північний інститут Університету Чарльза Дарвіна (Австралія), e-mail:karacsonyidavid@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2564-1536

Лі Вей – доктор філософії (географічні науки), професор школи географічних наук та міського планування, Університет штату Аризона (США), е-mail: wei.li@asu.edu

Михненко Влад – доктор філософії (політична економія), доцент кафедри сталого розвитку міст, співробітник коледжу Св. Петра, Оксфордський університет (Великобританія), e-mail: Vlad.Mykhnenko@conted.ox.ac.uk, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8944-0608

Морар Чезар – доктор філософії (географічні науки), доцент кафедри географії, туризму та територіального планування, Університет Орадя (Румунія), е-mail: cezarmorar@yahoo.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0211-5883

Нетзбанд Майк – доктор наук (природничі науки), науковий співробітник кафедри дистанційного зондування, Університет Юліуса-Максиміліана у Вюрцбурзі (Німеччина), e-mail: maik.netzband@uni-wuerzburg.de

Нюсупова Гульнара – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, землевпорядкування та кадастру, Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі (Казахстан), e-mail: gulnaran@mail.ru

Станайтіс Саулюс – доктор наук (соціальні науки), професор, завідувач кафедри географії та туризму, Литовський університет освітніх наук (Литва), e-mail:saulius.stanaitis@vpu.lt

Субірос Джосеп Віла – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри географії, Університет Жирони (Іспанія), e-mail: josep.vila@udg.edu, ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-7746-9227

Шиманьска Даніела – доктор наук (географічні науки), професор, завідувач кафедри міських досліджень та регіонального розвитку, Університет Миколи Коперника (Польща), e-mail: dani@umk.pl

 

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022
Тел.: (057) 707-52-74
Офіційний сайт: hgj.univer.kharkov.ua
E-mail: chseg.hgj@gmail.com, chseg@karazin.ua