Вісник. Серія «Геологія. Географія. Екологія»Сторінка видання на periodicals.karazin.ua
ISSN: 2410-7360
e-ISSN: 2411-3913
Рік заснування: 1970
Проблематика: у віснику публікуються статті, в яких розглядаються проблеми взаємодії суспільства і природи, раціонального використання та охорони природного середовища. Зібрані результати досліджень у галузі геології, геохімії, гідрогеології, географії, екології та соціально-економічної географії. У виданні знаходять відображення напрями сучасних досліджень наук про Землю, які проводяться з використанням новітніх методів: ГІС-технологій, моделювання, синергетичного підходу.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Головний редактор: Нємець Костянтин Аркадійович, доктор географічних наук, професор.
Відповідальний секретар: Чуєнко Олександр Володимирович, завідувач міжкафедральної навчальної лабораторії по дослідженню порід, мінералів і викопних організмів ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Члени редколегії:

 • Височанський Іларіон Володимирович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри геології ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Голіков Артур Павлович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Зарицький Петро Васильович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри мінералогії, петрографії і корисних копалин ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Костріков Сергій Васильович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Лур’є Анатолій Йонович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри гідрогеології ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Некос Алла Наумівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Нємець Людмила Миколаївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Пересадько Віліна Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, декан ФГГРТ, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Суярко Василь Григорович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри мінералогії, петрографії і корисних копалин ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Фик Ілля Михайлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мінералогії, петрографії і корисних копалин ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Черваньов Ігор Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізичної географії та картографії ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Белецький Володимир Стефанович – доктор технічних наук, професор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
 • Коваленко Григорій Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, професор, науково-дослідна установа "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем";
 • Станайтіс Саулюс Альгірдович – доктор географії, професор, завідувач кафедри географії і туризму, Литовський університет освітніх наук (м. Вільнюс, Литва);
 • Пєтін Олександр Миколайович – доктор географічних наук, професор, декан факультету гірської справи та природокористування Бєлгородського державного національного дослідницького університету (м. Бєлгород, РФ);
 • Корнілов Андрій Геннадійович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедрою географії, геоекології та безпеки життєдіяльності Бєлгородського державного національного дослідницького університету (м. Бєлгород, РФ);
 • Володченко Олександр Сергійович – доктор географічних наук, професор Інституту картографії Дрезденського технічного університету (Німеччина);

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
факультет геології, географії, рекреації і туризму
пл. Свободи, 4, Харків, Україна, 61077
Тел.: +38 (095) 892-18-32
E-mail: geoeco-series@karazin.ua