Студентське самоврядування


Студентська навчальна рада університету – це орган студентського самоврядування університету, діяльність якої спрямована на гармонійний розвиток особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора та керівника. Відповідно до стратегії розвитку Студентської навчальної ради університету, було виділено 8 напрямків роботи організації: організація культурно-масових заходів (конкурс «Містер університет»; конкурс «Кращий студент університету»; фестиваль «Тиждень першокурсника»; конкурс на кращу академічну групу спільно з науково-методичним центром університету; прибирання території Ботанічного саду; зустрічі з відомими діячами культури; допомога у проведенні Днів факультетів; участь у проведенні Днів випускника університету), інформаційна діяльність (випуск інформаційного бюлетеню «ХХІ факультет»; робота сайту Студентської навчальної ради університету; підключення до інформаційного порталу «Ломоносов»; створення інформаційної e-mail розсилки для студентів; сприяння видавництву інформаційних бюлетенів на факультетах; своєчасне інформування студентів університету через інформаційні стенди); всеукраїнська та міжнародна діяльність (всеукраїнська та міжнародна діяльність СНР проходитиме з урахуванням напрацювань попередніх років.

Студентська навчальна рада університету стає колективним членом Харківської молодіжної ради, Української асоціації студентського самоврядування, співдружності студентських та молодіжних організацій СНД); сприяння в працевлаштуванні (проведення ярмарок вакансій на базі університету та залучення провідних підприємств міста; комерціалізація роботи молодих вчених; формування центру підтримки молодих підприємців в університеті; розробка проекту створення центру кар’єри в університеті); оптимізація навчального процесу ( підвищення ролі студентів у формування навчальних програм курсів шляхом проведення опитувань серед студентів; ведення у практику листів оцінок курсів після закінчення навчального року; моніторинг результатів сесій; формування відношення до навчання як до продукту споживання, що повинен відповідати міжнародним стандартам); захист прав студентів в академічній сфері (організація юридичних консультацій для студентів університету; організація системи антикорупційних заходів на факультетах та університеті в цілому; проведення тренінгів «Знай свої права!»; сприяння виконанню студентами своїх обов’язків; забезпечення рівності усіх студентів на отримання знань); соціальна робота (проведення щорічної акції «Подаруй любов дітям!»; допомога студентам з обмеженими можливостями під час здачі сесій; участь волонтерів університету у діяльності міського центру волонтерів «Довіра»; проведення акцій, присвяченим святам: День перемоги, День заснування університету та ін.); розвиток студентських навчальних частин факультетів (забезпечення матеріально-технічної бази студентських навчальних частин факультетів; сприяння розробці проектів та отримання на них фінансування із бюджету, передбаченого для студентського самоврядування; підтримка студентських навчальних частин факультетів та їх визнання адміністраціями факультетів як рівноправних партнерів; проведення тренінгів для старост «Я – СТАРОСТА!»).

Головою студентської ради гуртожитку №4 було обрано студента геологічного відділення Супруна Максима, а його заступником – студентку географічного відділення Мельник Янину.
Також, під час зборів було обрано старост поверхів, якими стали:
І поверх – Новіков В.Д.;
ІІ поверх – Волошин Д.Ю.;
ІІІ поверх – Лярский О.С.;
ІV поверх – Кулібаба Д.А.;
V поверх – Помаз Д.Ю. та Лактіонов Б.А.
На виборах голови студентської ради гуртожитку №4 були присутні заступник декана з виховної роботи доц. Вірченко П.А. та виконуючий обов’язки голови студради студмістечка Додукало М.Ю.
Після завершення загальних зборів заступник декана з виховної роботи доц. Вірченко П.А. нагадав присутнім про дотримання правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку та провів зустріч з обраним актив гуртожитку.