Дисертаційна рада К 64.051.26


17 травня 2012 року міністерством освіти і науки України наказом № 594 при Харьковському національному університеті ім. В.Н. Каразіна створена спеціалізована вчена рада К 64.051.26 з правом приняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальностями 04.00.06 (Гідрогеологія) та 04.00.17 (Геологія нафти і газу) строком на 2 роки. 06.11.2014 року наказом № 1279 діяльність спеціалізованої вченої ради була продовжена ще на 2 роки.

Основна діяльність cпеціалізованой вченой ради по'язана с кафедрою гідрогеології факульету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради - Лур’є Анатолій Йонович, д.геол.-мін.н., професор, професор кафедри гідрогеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.17;
Заступник голови - Суярко Василь Григорович, д.геол.-мін.н., професор, професор кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;
Вчений секретар - Прибилова Вікторія Миколаївна, к.геолог.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;

Члени спеціалізованої вченої ради:

 • Височанський Іларіон Володимирович, д.геол.-мин.н., професор кафедри. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.17;
 • Євграшкіна Галина Петрівна, д.геол.н., професор кафедри. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 04.00.06;
 • Завальний Аркадій Павлович, к.геол.-мин.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;
 • Заріцкий Петро Васильович, д.геол.-мин., професор, професор кафедри. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;
 • Кривуля Сергій Вікторович, к.геол.н., директор, Укрїнський науково-дослідний інститут природних газів, спеціальність 04.00.17;
 • Лукін Олександр Юхимович, д.геол.-мін., професор, академік НАН України. головний науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.17;
 • Нємець Людмила Миколаївна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;
 • Нестеренко Микола Юрійович, д.геол.н., старший науковий співробітник. провідний науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут природних газів, спеціальність 04.00.17;
 • Огняник Микола Степанович, д.геол.-мін.н., професор, завідувач відділу, Інститут геологічних наук України, спеціальність 04.00.06;
 • Пеліхатий Микола Михайлович, д.фіз.-мат.н., старший науковий співробітник. професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. спеціальність 04.00.06;
 • Пересадько Віліна Анатоліївна, д.географ.н., професор, декан факультету. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;
 • Самойлов Віталій Вікторович, к.геол.н., завідувач сектору, Український науково-дослідний інститут природних газів, спеціальність 04.00.06;
 • Терещенко Віктор Олександрович, к.геол.-мін.н., доцент, професор кафедри. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.17;
 • Фик Ілля Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;