RSS Feed Новини

20.05.2019

Вітаємо Катерину Борисівну Борисенко з успішним захистом дисертації!

17 травня 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії відбувся захист дисертації завідувача навчальної лабораторії фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін, старшого викладача кафедри фізичної географії та картографії Борисенко Катерини Борисівни за темою «Формування фахових компетентностей майбутніх учителів географії у процесі навчальних практик» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Вадим Едуардович Лунячек завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Топузов Олег Михайлович, Національна академія педагогічних наук України, віце-президент, м. Київ; кандидат педагогічних наук Япринець Тетяна Сергіївна, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, начальник навчально-методичного відділу, м. Полтава.

Захист увінчав багаторічну кропітку наукову та експериментальну роботу, підсумком якої стали 18 наукових праць, в яких відображено основні теоретичні положення і результати дисертації. Члени спеціалізованої вченої ради та офіційні опоненти відзначили актуальність проведеного дослідження, яке є практичною складовою реалізації національної стратегії освіти в інтересах стійкого розвитку.

Колектив факультету щиро вітає Катерину Борисівну з важливим етапом у науковій і професійній діяльності! Щиро бажаємо подальших досягнень і звершень на науковій ниві!