RSS Feed Новини

16.02.2019

Вітаємо старшого викладача кафедри фізичної географії та картографії Наталію Валеріївну Попович із успішним захистом кандидатської дисертації!

15 лютого 2019 р. в Інституті географії НАН України у ході засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 відбувся успішний захист дисертації Попович Наталії Валеріївни на тему: «Картографічне забезпечення регіональних стратегій розвитку територій (на прикладі Харківської області)», що було подано на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Пересадько Віліна Анатоліївна, професор кафедри фізичної географії та картографії, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму.

Офіційні опоненти:
— доктор географічних наук, старший науковий співробітник Маруняк Євгенія Олександрівна, Інститут географії НАН України, учений секретар, провідний науковий співробітник;
— кандидат географічних наук, доцент Тітова Світлана Вікторівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри геодезії та картографії.

Вітаємо Наталію Валеріївну та Віліну Анатоліївну, а також увесь колектив кафедри фізичної географії та картографії – з цією приємною подією! Щиро бажаємо подальших успіхів на науковій ниві!