RSS Feed Анонси

24.04.2018

25 квітня – День факультету

25 квітня 2018 року запрошуємо всіх студентів, аспірантів, докторантів та співробітників факультету до Великої фізичної аудиторії на 13 год. 40 хв. для участі у заходах з нагоди Дня факультету.

04.04.2018

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПАМ’ЯТІ В.П. МАКРИДІНА «НОВІТНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЇ»

Шановні колеги!

Запрошуємо усіх охочих взяти участь у

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ  КОНФЕРЕНЦІЇ ПАМ’ЯТІ В.П. МАКРИДІНА

«НОВІТНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЇ»

Конференція проводиться кафедрою геології 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

І присвячена 100-річчу з дня народження І.М. Ремізова

Конференція проходитиме в м. Харків

26-27 квітня 2018 року

%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%80_%d0%bd%d0%b0_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8e_33

http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=7782

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова організаційного комітету: проф. Пересадько В.А.

Заступники голови організаційного комітету:, доц. Матвєєв А.В.

Секретар конференції: Самчук І.М.

Організаційний комітет: доц. Тхоржевський Е.С., доц. Редіна В.А., Колосова І.В., Самчук І.М., Литвинюк І.М., Войчунас Я.О., Пахмурна Г.С., Фролов С.В., Глазкова  А.С.

Редколегія конференції: проф. Височанський І.В., проф. Лур'є А.І., проф. Фик І.М., доц. Горяйнов С.В., доц. Космачев В.Г., доц. Матвєєв А.В., доц. Тхоржевський Е.С.

Координатори конференції         та відповідальні за зв'язок з учасниками: Самчук Ірина Миколаївна (makridin@ukr.net) – стосовно питань, пов’язаних із матеріалами конференції, Колосова Ірина Валеріївна. (irinakolosovamk@gmail.com) – стосовно усіх організаційних питань

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • Палеонтологія, стратиграфія та палеогеографія
  • Регіональна геологія
  • Геологія корисних копали
  • Вивчення, охорона та використання геологічної спадщини
  • Сучасна геологічна освіта

Форми участі: очна та заочна

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей. Найбільш цікаві матеріали будуть рекомендовані до публікації у фаховому виданні «Вісник Харківського університету. Серія «Геологія, географія, екологія», що входить до списку видань ДАК України

Засідання конференції відбудуться в Головному корпусі Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна на кафедрі геології факультету геології, географії, рекреації і туризму (м. Харків, площа Свободи, 4, ауд. 6-68).

Загальний план конференції:

26 квітня
09.00 – реєстрація учасників пл. Свободи, 4, 6 поверх, кафедра геології ауд. 6-66;

10.00 – відкриття конференції, пленарне засідання;

11.30 – перерва на каву;

12.00 – усні та стендові доповіді, обговорення та наукові дискусії;

13.30 – перерва на каву;

14.00 – усні та стендові доповіді, обговорення та наукові дискусії.

16.00 – екскурсія по місту.

27 квітня
09.00 – одноденна геологічна екскурсія по розрізам кайнозою (м. Зміїв - гора Козача).

15.00 - дводенна геологічна екскурсія по розрізам крейди (м. Ізюм).

19.00 – закриття конференції.

На момент початку конференції планується випуск збірки матеріалів конференції.

24.03.2018

Інформаційний лист ХXVI Міжнародної наукової конференції на тему: «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»

11-12 вересня 2018 р. на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводитиметься ХXVI Міжнародна наукова конференція на тему: «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії».

Організатори конференції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Департа-мент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Інститут географії НАН України, Нау-ково-дослідний інститут геодезії і картографії, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Інститут педагогіки НАПН України, Східне державне підприємство геодезії, картографії і геоінформатики, ПрАТ «Інститут передових технологій», Асоціація вчителів географії України, Українське географічне товариство.

Інформаційні спонсори: «Український географічний журнал», журнали «Географія та економіка в сучасній школі» (Київ), «Географія» (Харків), газета «Краєзнавство. Географія. Туризм» (Київ).
На конференції передбачається обговорити сучасні проблеми практичної підготовки студентів і учнів в системі безперервної географічної освіти і картографії, узагальнити досвід та розглянути перспе-ктиви розробки і впровадження у навчальний процес сучасник методик, нових за тематикою, змістом і структурою карт, атласів, геоінформаційних технологій, навчальних програм, навчальної літератури та програмного забезпечення.

У дні роботи конференції будуть організовані виставки.

Завантажити інформаційний лист

26.02.2018

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти»

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Факультет геології, географії, рекреації і туризму
Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Інформаційне повідомлення
про проведення Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих науковців
«Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти»

Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка‚ Харківська обласна станція юних туристів (Україна), Могилівський державний університет ім. А.О. Кулєшова (Білорусь), Талліннський університет (Естонія), Сілезький університет в Катовіце (Польща), Університет Жирони (Іспанія), Університет Орадя (Румунія), проводять 3-4 квітня 2018 року міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти» з метою об’єднання зусиль молодих вчених для вирішення сучасних регіональних проблем, питань, що постають перед суспільними та природничими науками, а також пошуку шляхів підвищення якості підготовки фахівців-географів.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Наукові напрями конференції:
1. Теорія та методика суспільно-географічних досліджень.
2. Сучасні проблеми регіонального розвитку.
3. Геодемографічні дослідження.
4. Рекреаційна географія і туризм.
5. Раціональне природокористування та сталий розвиток на регіональному рівні.

Для участі у конференції необхідно до 15 березня 2018 року подати до Оргкомітету:
 Заявку на участь у конференції в електронному вигляді: назва файлу – прізвище автора: наприклад, Petrenko_zayavka.doc. У заявці вказати:
• Прізвище, ім’я та по батькові.
• Місто, ВНЗ та його адреса.
• Факультет, кафедра, курс.
• Контактний телефон, е-mail, поштова адреса для відправлення збірника поштою (у разі заочної участі).
• Необхідність відправки збірника поштою (у разі заочної участі).
• Назва наукового напряму конференції.
• Назва доповіді.
• Науковий керівник (для студентів та аспірантів).
• Форма участі у конференції (очна або заочна).
• Потреба у мультимедійному обладнанні та інших технічних засобах.
• Попереднє замовлення на проживання.
 Матеріали доповіді:
Обсяг – до 4-х сторінок. Редактор Microsoft Word, формат А4, орієнтація книжкова, всі поля по 2 см; шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.
Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, праворуч на тому ж рядку – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – електронна адреса автора (авторів), нижче – науковий ступінь і вчене звання, ініціали та прізвище наукового керівника, курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – повна назва організації, місто, країна. Через рядок – назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Нижче через рядок після відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках. Під текстом через рядок з відступом подається список використаних джерел курсивом розміром 12 пт.
Бажано не розміщувати у тексті складний графічний матеріал та великі таблиці.
Матеріали та заявка надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання Оргкомітетом. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, Petrenko.doc). Статті повинні бути ретельно відредаговані та перевірені науковим керівником. Приймаються лише ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам. Кожний учасник конференції надсилає лише одну статтю (одноосібну або у співавторстві).
Заявки, матеріали надсилати на електронну адресу: konfregion@ukr.net.
Запрошення, план і програму проведення конференції буде розіслано додатково згідно з поданими заявками. Учасники конференції з інших міст розміщуються на Харківській обласній станції юних туристів або (за бажанням) у хостелах та готелях Харкова.
Проживання та харчування оплачуються учасниками конференції самостійно.
Культурна програма передбачає екскурсії по м. Харкову.

Телефони для довідок:
+38 (057) 707-52-74 – кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства
+38 (066) 567-79-35 – Логвинова Марина Олександрівна
+38 (050) 643-31-44 – Кандиба Юрій Іванович
E-mail: konfregion@ukr.net

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

УДК 911.3 І.С. Коваленко
koval3@gmail.com
Науковий керівник – канд. геогр. наук, доц. С.П. Петренко
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Текст доповіді

Список використаних джерел: 1. Пістун М.Д. Географія агропромислових комплексів: Навч. посібник / М.Д. Пістун, В.О. Гуцал, Н.І. Провотар. – К.: Либідь, 1997. – 200 с. 2. Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства (1996-2011 рр.) // Головне управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf/sg/tab8.html

Інформаційний лист

11.02.2018

До уваги студентів-географів ІІІ-V курсів

На базі географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 11-13 квітня 2018 р. буде проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Географія» серед студентів класичних та педагогічних університетів.

Студентам факультету, які хочуть прийняти участь у олімпіаді, необхідно звернутись до заступника декана з виховної роботи доц. Вірченка П.А. для отримання необхідної інформації не пізніше 01 березня 2018 року.

07.11.2017

30 листопада о 12:00 відбудеться XIII Ярмарок вакансій! Запрошуються студенти усіх курсів!

30 листопада в Північному корпусі ХНУ імені В.Н. Каразіна відбудеться Ярмарок
вакансій.

%d1%85%d1%96%d1%96%d1%96-%d1%8f%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b9-%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%88%d0%b0-01

З повним списком роботодавців, які візьмуть участь у Ярмарку, можна ознайомитись на сайті -

http://career.karazin.ua

0001

Запрошуються студенти усіх курсів.

Час роботи Ярмарку – з 12.00 до 14.30.

Для вивчення думки студенів щодо переліку організацій, які є найбільш привабливими для працевлаштування, пропонуємо пройти реєстрацію за посиланням https://goo.gl/forms/cX0vlwPUDGjbWF3b2

06.11.2017

9 листопада будуть проведені вибори студентського самоврядування ХНУ їм. В. Н. Каразіна

Виборчі дільниці будуть перебувати в головному корпусі (у фойє перед Актовим залом) і в Північному корпусі (у фойє перед Колонним залом).

Взяти участь у голосуванні може кожен студент університету при наявності студентського квитка.

06.11.2017

7 листопада о 15.30 у Великій хімічній аудиторії відбудеться Конференція студентів університету

7 листопада о 15.30 у Великій хімічній аудиторії відбудеться Конференція студентів університету, запрошуємо всіх каразінців.

На Конференції будуть розглянуті наступні питання:

- звіт органів студентського самоврядування за 2016/2017 навчального рік;

- план роботи студентського самоврядування на 2017/2018 навчального рік;

- звіт, вибори і затвердження контрольно-ревізійної комісії;

- затвердження бюджету студентського самоврядування;

- затвердження кандидатів до складу Студентської ради університету та Студентської ради студ. містечка;

- затвердження делегатів на Конференцію Трудового колективу та Вчена рада університету.

 

27.10.2017

1-3 листопада 2017 року кафедра гідрогеології проводить IV наукову конференцію з міжнародною участю “Гідрогеологія: наука, освіта, практика”.

Організатори конференції:

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Інститут геологічних наук НАН України

Український науково-дослідний інститут природних газів

Український науково-дослідний інститут інженерно-технічних вишукувань

Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього середовища

Український науково-дослідний інститут екологічних проблем

Інститут геології КНУ імені Тараса Шевченка

Державне підприємство “Український науково-технічний центр металургійної промисловості “Енергосталь”