RSS Feed Анонси

16.03.2018

День відкритих дверей

25 березня 2018 р. факультет геології, рекреації і туризму запрошує абітурієнтів та їх батьків взяти участь у Дні відкритих дверей.

Початок заходу заплановано на 8 год. 30 хв.

Програма Дня відкритих дверей:

- з 8-30 до 10-30 – участь факультету в університетських заходах (роздача інформаційних буклетів про факультет, участь у виставці факультетів, зустріч абітурієнтів з керівництвом університету тощо);

- 10-30- 11-00 – зустріч з абітурієнтами на факультеті в ауд. 5-69 (головний корпус університету, м-н. Свободи, 4; п’ятий поверх, хімічна сторона);

- 11-00- 12-00 – зустрічі з абітурієнтами на кафедрах факультету.

Чекаємо всіх зацікавлених осіб на Дні відкритих дверей.

26.02.2018

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти»

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Факультет геології, географії, рекреації і туризму
Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Інформаційне повідомлення
про проведення Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих науковців
«Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти»

Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка‚ Харківська обласна станція юних туристів (Україна), Могилівський державний університет ім. А.О. Кулєшова (Білорусь), Талліннський університет (Естонія), Сілезький університет в Катовіце (Польща), Університет Жирони (Іспанія), Університет Орадя (Румунія), проводять 3-4 квітня 2018 року міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти» з метою об’єднання зусиль молодих вчених для вирішення сучасних регіональних проблем, питань, що постають перед суспільними та природничими науками, а також пошуку шляхів підвищення якості підготовки фахівців-географів.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Наукові напрями конференції:
1. Теорія та методика суспільно-географічних досліджень.
2. Сучасні проблеми регіонального розвитку.
3. Геодемографічні дослідження.
4. Рекреаційна географія і туризм.
5. Раціональне природокористування та сталий розвиток на регіональному рівні.

Для участі у конференції необхідно до 15 березня 2018 року подати до Оргкомітету:
 Заявку на участь у конференції в електронному вигляді: назва файлу – прізвище автора: наприклад, Petrenko_zayavka.doc. У заявці вказати:
• Прізвище, ім’я та по батькові.
• Місто, ВНЗ та його адреса.
• Факультет, кафедра, курс.
• Контактний телефон, е-mail, поштова адреса для відправлення збірника поштою (у разі заочної участі).
• Необхідність відправки збірника поштою (у разі заочної участі).
• Назва наукового напряму конференції.
• Назва доповіді.
• Науковий керівник (для студентів та аспірантів).
• Форма участі у конференції (очна або заочна).
• Потреба у мультимедійному обладнанні та інших технічних засобах.
• Попереднє замовлення на проживання.
 Матеріали доповіді:
Обсяг – до 4-х сторінок. Редактор Microsoft Word, формат А4, орієнтація книжкова, всі поля по 2 см; шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.
Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, праворуч на тому ж рядку – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – електронна адреса автора (авторів), нижче – науковий ступінь і вчене звання, ініціали та прізвище наукового керівника, курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – повна назва організації, місто, країна. Через рядок – назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Нижче через рядок після відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках. Під текстом через рядок з відступом подається список використаних джерел курсивом розміром 12 пт.
Бажано не розміщувати у тексті складний графічний матеріал та великі таблиці.
Матеріали та заявка надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання Оргкомітетом. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, Petrenko.doc). Статті повинні бути ретельно відредаговані та перевірені науковим керівником. Приймаються лише ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам. Кожний учасник конференції надсилає лише одну статтю (одноосібну або у співавторстві).
Заявки, матеріали надсилати на електронну адресу: konfregion@ukr.net.
Запрошення, план і програму проведення конференції буде розіслано додатково згідно з поданими заявками. Учасники конференції з інших міст розміщуються на Харківській обласній станції юних туристів або (за бажанням) у хостелах та готелях Харкова.
Проживання та харчування оплачуються учасниками конференції самостійно.
Культурна програма передбачає екскурсії по м. Харкову.

Телефони для довідок:
+38 (057) 707-52-74 – кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства
+38 (066) 567-79-35 – Логвинова Марина Олександрівна
+38 (050) 643-31-44 – Кандиба Юрій Іванович
E-mail: konfregion@ukr.net

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

УДК 911.3 І.С. Коваленко
koval3@gmail.com
Науковий керівник – канд. геогр. наук, доц. С.П. Петренко
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Текст доповіді

Список використаних джерел: 1. Пістун М.Д. Географія агропромислових комплексів: Навч. посібник / М.Д. Пістун, В.О. Гуцал, Н.І. Провотар. – К.: Либідь, 1997. – 200 с. 2. Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства (1996-2011 рр.) // Головне управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf/sg/tab8.html

Інформаційний лист

11.02.2018

До уваги студентів-географів ІІІ-V курсів

На базі географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 11-13 квітня 2018 р. буде проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Географія» серед студентів класичних та педагогічних університетів.

Студентам факультету, які хочуть прийняти участь у олімпіаді, необхідно звернутись до заступника декана з виховної роботи доц. Вірченка П.А. для отримання необхідної інформації не пізніше 01 березня 2018 року.

30.01.2018

Запрошуємо на ГІС-форум 2018!

Кафедра фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна із співорганізаторами запрошує взяти участь у щорічній міжнародній конференції «ГІС-форум», яка відбудеться в м. Харкові 14-16 березня 2018 р.

Основна тематика заходу – сучасний стан та розвиток в Україні геопросторових та геоінформаційних технологій. ГІС-форум традиційно збирає фахівців в області геоінформатики, дистанційного зондування Землі, геодезії, профільних викладачів та майбутніх ГІС-спецілістів із числа сьогоднішнього студентства.

Подробиці та умови участі Ви можете знайти в інформаційному листі. За додатковою інформацією можна звернутися за e-mail: info@gis-forum.org.ua, всі оновлення публікуються на сайті заходу http://gis-forum.org.ua/.

Терміни реєстрації – до 25 лютого 2018 р. Подання тез доповідей та інформації від партнерів заходу для публікації в Збірнику матеріалів ГІС-форуму – до 18 лютого 2018 р.

У рамках ГІС-форуму також будут проведені Конкурс студентських проектів «Я – ГІС-фахівець» та Студентська школа-конференція «Кращі ідеї в області ГІС і ДЗЗ». Детальну інформацію про ці заходи можна знайти на нашому сайті http://gis-forum.org.ua/. в розділі «Студентам».

Завантажити інформаційний лист ГІС-форуму 2018

З повагою,
Оргкомітет ГІС-форуму

30.01.2018

Шановні колеги! Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ «ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ» 19-20 квітня 2018 року

untitled-1

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова організаційного комітету: проф. В.А. Пересадько.

Заступник голови організаційного комітету: проф. І.М. Фик.

Секретар конференції: Я.О. Раєвський.

Технічний секретар конференції: С.В. Свердлова.

Організаційний комітет: проф. В.Г. Суярко, проф. І.В. Височанський, доц. А.В. Матвєєв, проф. А.Й. Лур’є, старш. наук. співроб. О.В. Бартащук,    доц. О.О. Клевцов, доц. Д.Ф. Донской, О.В. Чуєнко, О.І. Хріпко,О.Ю. Давиденко, Ю.О. Литвиненко, Л.В. Іщенко, Н.С. Стопченко, О.В. Зикова.

Редколегія конференції: проф. І.М. Фик, проф. В.Г. Суярко, проф. А.Й. Лур’є, доц. О.О. Клевцов, доц. А.В. Матвєєв, О.Ю. Давиденко.

Координатори конференції та відповідальні за зв'язок з учасниками стосовно організаційних питань:

 • Раєвський Я.О. (067)1224637;
 • Свердлова С.В. (093)9091392, (057)707-55-38, (oilandgasgeo@gmail.com).

НАПРЯМИ  РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Геологія родовищ корисних копалин
 2. Промислова геофізика
 3. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ
 4. Геологічні передумови нафтогазоконденсатовіддачі покладів та родовищ
 5. Екогеохімія нафти і газу
 6. Гідрогеологія нафтових і газових родовищ
 7. Нафтогазові технології та інженерія
 8. Регіональна геологія
 9. Розробка родовищ нафти і газу

Форми участі:

 • доповідь (очна);
 • участь у роботі конференції в якості слухача (заочна);
 • надсилання матеріалів без присутності на конференції (заочна).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для участі у конференції необхідно відправити на електронну адресу oilandgasgeo@gmail.com

 • до 18 березня 2017 року заявку на участь у конференції, де вказати тему доповіді та напрям (форма наведена в кінці інформаційного листа), а також тези, оформлені відповідно до вимог (наведені нижче).
 • копію квитанції про оплату організаційного внеску (після підтвердження редколегією прийняття тез).

 

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Ім’я файлів – прізвище автора (наприклад: ivanov_tezi, ivanov_zayavka, ivanov_kvitancija).
 2. Тези доповідей, обсягом до 2 – 4 сторінок А4 (разом з анотацією), надсилаються в електронному вигляді, текст набирається у редакторі MS Word. Гарнітура: шрифт Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля по 2 см, абзацний відступ – 1,0.
 3. Заголовок – жирний шрифт, розміщення по центру. На наступному рядку у правому кутку вказуються ініціали та прізвище автора (жирний шрифт), нижче – місце роботи, нижче у дужках – відомості про наукового керівника, якщо такий є (науковий ступінь, наукове звання, прізвище та ініціали). Далі – анотація (3-4 рядки) та ключові слова (до 5 слів) мовою тез. Через рядок з відступу розміщується текст тез.
 4. Під текстом (через рядок) з відступу друкується список використаних джерел у рядок курсивом розміром 12 пт. Джерела вказуються в алфавітній послідовності, посилання на них в тексті – у квадратних дужках відповідно до порядкового номеру джерела. Цитати відділяються у лапках та оформлюються в квадратних дужках з вказанням сторінки у джерелі: «…..» [1, c. 15].

 

Зразок оформлення тез

ЗАГОЛОВОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

М.С. Іншин, студент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(кер. доцент О.О. Клевцов)

Анотація (3-4 рядки)

Ключові слова (до 5 слів)

Кобзівське ГКР знаходиться на території Красноградського та Кегичівського районів Харківської області.

 Список використаних джерел: 1. Гавриш В. К. Заложение, развитие  Днепровско-Донецкой впадины и проблемы ее крупно масштабного тектонического районирования // Геол. журн.. – 1986. – Т. 46, № 2. – С. 125–132. 2. Суярко В. Г. Структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів (на прикладі Західно-Донецького грабену) /       В. Г. Суярко, В. М. Загнітко, Г. В. Лисиченко – К. : ТОВ «САЛЮТІС», 2010. – 84 с.

    

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ:

 1. Відповідальність за зміст тез несуть автори.
 2. Оргкомітет залишає за собою право на редагування тез.
 3. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези у випадку, якщо вони не відповідатимуть вимогам або тематиці конференції, за відсутності підтвердження оплати.
 4. Оплату оргвнеску радимо проводити після підтвердження редколегією прийняття тез до публікації.
 5. Просимо учасників, які подали заявку, але за певних причин не зможуть взяти участь у конференції, завчасно повідомити оргкомітет (телефоном або електронним листом).
 6. За додатковою інформацією або у випадку виникнення питань просимо звертатися за телефонами (057)707-55-38, (067)1224637, (093)9091392 або за електронною адресою oilandgasgeo@gmail.com

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ:

 • Організаційний внесок (на збірник тез доповідей, програму конференції та інші орг. витрати) становить для  аспірантів – 180 грн, для студентів – 140 грн. При заочній участі – 100 грн, які необхідно надіслати електронним платежем на карту ПриватБанку на ім’я координатора конференції Раєвського Ярослава Олександровича (5168 7426 0091 9306) вказавши в графі призначення платежу: «За конференцію ПІБ учасника». Прохання зв’язатися з координатором та надати копію квитанції після оплати (надіслати на електронну адресу, вказати ПІБ учасника).
 • У випадку заочної участі та необхідності пересилки збірника тез поштою треба додатково сплатити 50 грн (поштовий збір).
 • Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників конференції.
 • Прохання до учасників конференції самостійно потурбуватися про проживання.

 

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище, ім'я, по-батькові ____________________________________________

Курс навчання_______________________________________________________

Посада (студент, аспірант, інше) _______________________________________

Місце роботи (місце навчання)_________________________________________

Країна, адреса, поштовий індекс________________________________________

Контактні телефони___________________________________________________

E-mail_______________________________________________________________

Форма участі (доповідь (очна); участь у роботі конференції в якості слухача (заочна); надсилання матеріалів без присутності на конференції (заочна))_____________________________________________________________

Напрям роботи  конференції____________________________________________

Тема доповіді________________________________________________________

Мультимедійна презентація (так/ні)______________________________________

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

БУДЕМО ВДЯЧНІ ЗА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД КОЛЕГ ТА ІНШИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ

 

  З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ

15.12.2017

ГІС-форум 2018 та Конкурс студентських проектів

З радістю повідомляємо, що ми починаємо активну фазу підготовки до щорічного ГІС-форуму — традиційного місця зустрічі фахівців, що працюють в сфері геоінформаційних систем, дистанційного зондування Землі, геодезії та суміжних галузях.

Цього разу ГІС-форум відбудеться 14-16 березня 2018 р.

Запрошуємо до участі представників бізнесу та виробництва, вчених, педагогів, студентів і всіх тих, хто цікавиться геопространства і ГІС-технологіями! Хотілося б відзначити, що ГІС-форум є відкритим майданчиком для спілкування на рівних позиціях представників ГІС-галузі України і світу з бізнесу, науки та освіти — для можливостей діалогу і співпраці. На даному етапі ми чекаємо Ваших пропозицій!

В цьому році ми розширюємо і покращуємо можливості участі в заходах форуму для студентів.

— Якщо Ви хочете спробувати себе в прикладних ГІС-технологіях і безпосередньо попрацювати з професійними експертами галузі — запрошуємо до участі в Конкурсі студентських проектів «Я — ГІС-спеціаліст», який в 2018 р. відбудеться в абсолютно новому форматі (докладніше: http://gis-forum.org.ua/students/)

— Якщо у Вас є наукові результати, які Ви хотіли б представити широкій публіці і взяти участь в обговоренні серед однодумців — ми чекаємо Вас на Студентській школі-конференції «Кращі ідеї в області ГІС і ДЗЗ»(докладніше http://gis-forum.org.ua/students/conference/)

— І нарешті традиційно студент може безкоштовно взяти участь в ГІС-форумі в якості слухача, відвідати засідання, виставку і майстер-класи!

07.11.2017

30 листопада о 12:00 відбудеться XIII Ярмарок вакансій! Запрошуються студенти усіх курсів!

30 листопада в Північному корпусі ХНУ імені В.Н. Каразіна відбудеться Ярмарок
вакансій.

%d1%85%d1%96%d1%96%d1%96-%d1%8f%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b9-%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%88%d0%b0-01

З повним списком роботодавців, які візьмуть участь у Ярмарку, можна ознайомитись на сайті -

http://career.karazin.ua

0001

Запрошуються студенти усіх курсів.

Час роботи Ярмарку – з 12.00 до 14.30.

Для вивчення думки студенів щодо переліку організацій, які є найбільш привабливими для працевлаштування, пропонуємо пройти реєстрацію за посиланням https://goo.gl/forms/cX0vlwPUDGjbWF3b2

06.11.2017

9 листопада будуть проведені вибори студентського самоврядування ХНУ їм. В. Н. Каразіна

Виборчі дільниці будуть перебувати в головному корпусі (у фойє перед Актовим залом) і в Північному корпусі (у фойє перед Колонним залом).

Взяти участь у голосуванні може кожен студент університету при наявності студентського квитка.