Правила прийому


Оприлюднено Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2018 році, розроблені Приймальною комісією університету та затверджені Міністерством освіти і науки України.

У Правилах прийому до університету міститься інформація про строки та порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо.

Правила прийому - 2018

Детальна інформація щодо вступної кампанії - 2018

До  Університету  приймаються  громадяни  України,  іноземці, а також  особи  без громадянства, які проживають на території  України  на законних  підставах, мають відповідний  освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом  до Університету  на  всі ступені та освітньо-кваліфікаційні  рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра:

спеціальність "Науки про Землю":

  • українська мова та література
  • математика
  • фізика або географія

спеціальність "Географія":

  • українська мова та література
  • географія
  • математика або історія України

спеціальність "Середня освіта (географія)":

  • українська мова та література
  • географія
  • математика або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)