Напрям підготовки «Геологія»


  • Спеціальність: 103 «Науки про Землю»
  • Спеціалізація:  «Геологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр)
  • Спеціалізація: «Геологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст)
  • Спеціалізація: «Геологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр)

  • Контактна особа: Пересадько Віліна Анатоліївна, декан факультету, професор
  • Адреса: майдан Свободи, 4, ауд. 3-65
  • Телефон: +380 (57) 707-55-74
  • E-mail: geo@karazin.ua

Завантажити програму підготовки бакалаврів →


Опис: Геологія це багатогранний комплекс наук, що вивчає склад, будову, історію розвитку Землі та розміщення в ній корисних копалин.
Геологи вирішують різноманітні задачі: прогнозують та шукають родовища корисних копалин, виявляють та оцінюють запаси підземних вод, проводять інженерно-геологічні вишукування для побудови заводів, житлових будинків, різних типів споруд.
Для рішення цих задач геолог повинен визначати за допомогою різних приладів мінерали та гірські породи, їх вік, досліджуючи рештки давніх рослин та тварин; описувати геологічні процеси, що протікають на поверхні та в надрах Землі; інструментально з’ясовувати тип залягання гірських порід; характеризувати вплив ґрунтів на інженерні споруди; визначати умови формування та якісні характеристики підземних вод.

Перспективи: Випускники працюють асистентами геолога, гідрогеолога, геохіміка, геофізика, геолога нафтогазорозвідки, професіоналами з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт. Випускники працюють в геологічних організаціях, виробничих та нафтовидобувних підприємствах.