Напрям підготовки «Географія»


  • Спеціальність: 103 «Науки про Землю»
  • Спеціалізація: «Географія» (освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр)
  • Спеціалізація: «Географія» (освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст)
  • Спеціалізація: «Географія» (освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр)

  • Контактна особа: Пересадько Віліна Анатоліївна, декан факультету, професор
  • Адреса: майдан Свободи, 4, ауд. 3-65
  • Телефон: +380 (57) 707-55-74
  • E-mail: geo@karazin.ua

Завантажити програму підготовки бакалаврів →


Опис: Географи — вчені-фахівці з географії. Вони вивчають географічну оболонку Землі — сферу взаємопроникнення і взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери і ноосфери, її структуру, динаміку.
Головною метою роботи географів є наукове обґрунтування шляхів раціональної територіальної організації суспільства і природокористування, створення основ стратегій екологічно безпечного розвитку суспільства.
Географи можуть спеціалізуватися в краєзнавстві, фізичній географії, геоморфології, гляціології, економічній географії, геоінформатиці. Краєзнавець збирає матеріал про рідний край, вивчає його, веде просвітницьку роботу. Фізикогеограф всебічно оцінює природні комплекси і визначає їх придатність для тієї чи іншої мети, розробляє географічні прогнози щодо стану, в якому ландшафт може опинитися під впливом різних чинників через 10, 20, 50 років, вивчає рельєф земної поверхні і результати взаємодії земної кори із зовнішніми оболонками нашої планети. Фахівець з туризму та рекреаційної географії вивчає територіальні особливості розвитку туризму та відпочинку. Картографів та фахівців з геоінформатики цікавлять географічні карти та сучасні технології їх створення, вирішення задач з використанням ГІС.

Перспективи: Випускники працюють викладачами середніх та позашкільних навчальних закладів, керівниками середньої ланки освіти, спеціалістами в географічних (різного профілю), гідрометеорологічних, екологічних і природоохоронних установах і підприємствах, у науково-дослідних інститутах, державних і приватних установах і підприємствах картографо-геодезичного, земельно-кадастрового, туристичного і краєзнавчого профілів, у державних органах влади.