Освітні програми


Спеціальність 106 Географія

Освітня програма «Географія» підготовка бакалаврів за спеціальністю 106 Географія

Освітня програма «Географія рекреації та туризму» підготовки бакалаврів за спеціальністю 106 Географія

Освітня програма «Географія» підготовки магістрів за спеціальністю 106 Географія

Освітня програма «Економічна та соціальна географія» підготовки магістрів за спеціальністю 106 Географія

Освітня програма «Картографія, ГІС і ДДЗ» підготовки магістрів за спеціальністю 106 Географія

Освітня програма «Географія рекреації та туризму» підготовки магістрів за спеціальністю 106 Географія

Спеціальність 103 Науки про Землю

Освітня програма «Геологія» підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 Науки про Землю

Освітня програма «Геологія» підготовки магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю

Освітня програма «Гідрогеологія» підготовки магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю

Освітня програма «Геологія нафти і газу» підготовки магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю

Сторінка факультету на сайті start.karazin.ua

Офіційний сайт Університету