Освітні програми


Спеціальність 106 Географія

Освітня програма «Географія» підготовка бакалаврів 

Освітня програма «Географія рекреації та туризму» підготовки бакалаврів 

Освітня програма "Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів" підготовки бакалаврів

Освітньо-професійна програма «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» підготовки бакалаврів

Освітня програма «Географія» підготовки магістрів 

Освітня програма «Економічна та соціальна географія» підготовки магістрів 

Освітня програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» підготовки магістрів

Освітня програма "Ландшафтне планування, проектування і землеупорядкування" підготовки магістрів

Освітня програма «Картографія, ГІС і ДДЗ» підготовки магістрів 

Освітня програма «Географія рекреації та туризму» підготовки магістрів 

Освітня програма "Геоінформаційні системи та технології в територіальному управлінні" підготовки магістрів

Спеціальність 103 Науки про Землю

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин Спеціалізація Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма «Геологія» підготовки бакалаврів

Освітня програма «Геологія» підготовки магістрів

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ» Спеціалізація Інженерна геологія другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітня програма «Гідрогеологія» підготовки магістрів

Освітня програма «Геологія нафти і газу» підготовки магістрів 

Спеціальність 014.07. Середня освіта (Географія)

Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» (Географія) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» (магістр)

Освітньо-професійна програма «Географія, природознавство та спортивног-туристська робота» бакалавр

Освітньо-професійна програма «Географія, Людина і природа та туристська робота» магістр 

Сторінка факультету на сайті start.karazin.ua

Офіційний сайт Університету