RSS Feed Без рубрики

30.01.2018

Шановні колеги! Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ «ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ» 19-20 квітня 2018 року

30729455_607965872881901_8367916170417799168_n

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова організаційного комітету: проф. В.А. Пересадько.

Заступник голови організаційного комітету: проф. І.М. Фик.

Секретар конференції: Я.О. Раєвський.

Технічний секретар конференції: С.В. Свердлова.

Організаційний комітет: проф. В.Г. Суярко, проф. І.В. Височанський, доц. А.В. Матвєєв, проф. А.Й. Лур’є, старш. наук. співроб. О.В. Бартащук,    доц. О.О. Клевцов, доц. Д.Ф. Донской, О.В. Чуєнко, О.І. Хріпко,О.Ю. Давиденко, Ю.О. Литвиненко, Л.В. Іщенко, Н.С. Стопченко, О.В. Зикова.

Редколегія конференції: проф. І.М. Фик, проф. В.Г. Суярко, проф. А.Й. Лур’є, доц. О.О. Клевцов, доц. А.В. Матвєєв, О.Ю. Давиденко.

Координатори конференції та відповідальні за зв'язок з учасниками стосовно організаційних питань:

 • Раєвський Я.О. (067)1224637;
 • Свердлова С.В. (093)9091392, (057)707-55-38, (oilandgasgeo@gmail.com).

НАПРЯМИ  РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Геологія родовищ корисних копалин
 2. Промислова геофізика
 3. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ
 4. Геологічні передумови нафтогазоконденсатовіддачі покладів та родовищ
 5. Екогеохімія нафти і газу
 6. Гідрогеологія нафтових і газових родовищ
 7. Нафтогазові технології та інженерія
 8. Регіональна геологія
 9. Розробка родовищ нафти і газу

Форми участі:

 • доповідь (очна);
 • участь у роботі конференції в якості слухача (заочна);
 • надсилання матеріалів без присутності на конференції (заочна).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для участі у конференції необхідно відправити на електронну адресу oilandgasgeo@gmail.com

 • до 18 березня 2017 року заявку на участь у конференції, де вказати тему доповіді та напрям (форма наведена в кінці інформаційного листа), а також тези, оформлені відповідно до вимог (наведені нижче).
 • копію квитанції про оплату організаційного внеску (після підтвердження редколегією прийняття тез).

 

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Ім’я файлів – прізвище автора (наприклад: ivanov_tezi, ivanov_zayavka, ivanov_kvitancija).
 2. Тези доповідей, обсягом до 2 – 4 сторінок А4 (разом з анотацією), надсилаються в електронному вигляді, текст набирається у редакторі MS Word. Гарнітура: шрифт Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля по 2 см, абзацний відступ – 1,0.
 3. Заголовок – жирний шрифт, розміщення по центру. На наступному рядку у правому кутку вказуються ініціали та прізвище автора (жирний шрифт), нижче – місце роботи, нижче у дужках – відомості про наукового керівника, якщо такий є (науковий ступінь, наукове звання, прізвище та ініціали). Далі – анотація (3-4 рядки) та ключові слова (до 5 слів) мовою тез. Через рядок з відступу розміщується текст тез.
 4. Під текстом (через рядок) з відступу друкується список використаних джерел у рядок курсивом розміром 12 пт. Джерела вказуються в алфавітній послідовності, посилання на них в тексті – у квадратних дужках відповідно до порядкового номеру джерела. Цитати відділяються у лапках та оформлюються в квадратних дужках з вказанням сторінки у джерелі: «…..» [1, c. 15].

 

Зразок оформлення тез

ЗАГОЛОВОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

М.С. Іншин, студент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(кер. доцент О.О. Клевцов)

Анотація (3-4 рядки)

Ключові слова (до 5 слів)

Кобзівське ГКР знаходиться на території Красноградського та Кегичівського районів Харківської області.

 Список використаних джерел: 1. Гавриш В. К. Заложение, развитие  Днепровско-Донецкой впадины и проблемы ее крупно масштабного тектонического районирования // Геол. журн.. – 1986. – Т. 46, № 2. – С. 125–132. 2. Суярко В. Г. Структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів (на прикладі Західно-Донецького грабену) /       В. Г. Суярко, В. М. Загнітко, Г. В. Лисиченко – К. : ТОВ «САЛЮТІС», 2010. – 84 с.

    

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ:

 1. Відповідальність за зміст тез несуть автори.
 2. Оргкомітет залишає за собою право на редагування тез.
 3. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези у випадку, якщо вони не відповідатимуть вимогам або тематиці конференції, за відсутності підтвердження оплати.
 4. Оплату оргвнеску радимо проводити після підтвердження редколегією прийняття тез до публікації.
 5. Просимо учасників, які подали заявку, але за певних причин не зможуть взяти участь у конференції, завчасно повідомити оргкомітет (телефоном або електронним листом).
 6. За додатковою інформацією або у випадку виникнення питань просимо звертатися за телефонами (057)707-55-38, (067)1224637, (093)9091392 або за електронною адресою oilandgasgeo@gmail.com

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ:

 • Організаційний внесок (на збірник тез доповідей, програму конференції та інші орг. витрати) становить для  аспірантів – 180 грн, для студентів – 140 грн. При заочній участі – 100 грн, які необхідно надіслати електронним платежем на карту ПриватБанку на ім’я координатора конференції Раєвського Ярослава Олександровича (5168 7426 0091 9306) вказавши в графі призначення платежу: «За конференцію ПІБ учасника». Прохання зв’язатися з координатором та надати копію квитанції після оплати (надіслати на електронну адресу, вказати ПІБ учасника).
 • У випадку заочної участі та необхідності пересилки збірника тез поштою треба додатково сплатити 50 грн (поштовий збір).
 • Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників конференції.
 • Прохання до учасників конференції самостійно потурбуватися про проживання.

 

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище, ім'я, по-батькові ____________________________________________

Курс навчання_______________________________________________________

Посада (студент, аспірант, інше) _______________________________________

Місце роботи (місце навчання)_________________________________________

Країна, адреса, поштовий індекс________________________________________

Контактні телефони___________________________________________________

E-mail_______________________________________________________________

Форма участі (доповідь (очна); участь у роботі конференції в якості слухача (заочна); надсилання матеріалів без присутності на конференції (заочна))_____________________________________________________________

Напрям роботи  конференції____________________________________________

Тема доповіді________________________________________________________

Мультимедійна презентація (так/ні)______________________________________

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

БУДЕМО ВДЯЧНІ ЗА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД КОЛЕГ ТА ІНШИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ

 

  З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ